Dzisiaj jest: 28.10.2021, imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży

Dodano: 5 lat temu Czytane: 341

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż samochodów

Łomża, dnia 19.05.2015 r.
Ogłoszenie o przetargach
1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, ul. Zjazd 21, 18-400 Łomża ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych samochodów :

A) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26808, Nr VIN ZFA19900001385634
B) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26812, Nr VIN ZFA19900001384054
C) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26814, Nr VIN ZFA19900001384739
D) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26801, Nr VIN ZFA19900000405940
E) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26802, Nr VIN ZFA19900000404487
F) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny
BL 26804, Nr VIN ZFA19900000405593
G) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26806, Nr VIN ZFA19900000405389
H) samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26810, Nr VIN ZFA19900001385535

2. Przetargi odbędą się w budynku WORD w Łomży, w sali konferencyjnej, w dniu
10 czerwca 2015 r. o godz.:

ad. A) 10:30 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26808, Nr VIN ZFA19900001385634
ad. B) 10:40 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26812, Nr VIN ZFA19900001384054
ad. C) 10:50 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26814, Nr VIN ZFA19900001384739
ad. D) 11:00 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26801, Nr VIN ZFA19900000405940
ad. E) 11:10 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26802, Nr VIN ZFA19900000404487
ad. F) 11:20 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26804, Nr VIN ZFA19900000405593
ad. G) 11:30 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26806, Nr VIN ZFA19900000405389
ad. H) 11:40 - samochód osobowy FIAT Grande Punto 5D, rok produkcji 2008 , numer rejestracyjny BL 26810, Nr VIN ZFA19900001385535

3. Ceny wywoławcze przedmiotów przetargów wynoszą:

ad. A) 8856 zł brutto (słownie: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych brutto)
ad. B) 9102 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy sto dwa złote brutto)
ad. C) 8979 zł brutto (słownie: osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych brutto)
ad. D) 8979 zł brutto (słownie: osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych brutto)
ad. E) 8856 zł brutto (słownie: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych brutto)
ad. F) 9102 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy sto dwa złote brutto)
ad. G) 8795 zł brutto (słownie: osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych brutto)
ad. H) 8672 zł brutto (słownie: osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote brutto)

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100 zł.

4. Samochody osobowe, które będą przedmiotami przetargów można oglądać w siedzibie WORD w Łomży codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

5. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1000 zł, (na każdy pojazd) wpłaconego do kasy WORD w Łomży w terminie do dnia 10 czerwca 2015 r. do godz. 1000.

6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

7. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,
- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

8. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia przetargu.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.