Dzisiaj jest: 27.10.2021, imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Burmistrza Miasta Szczyrk

Dodano: 5 lat temu Czytane: 275

Ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu marki Fiat DUCATO

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Szczyrk ogłasza ustny przetarg ( licytacje)
na sprzedaż samochodu marki Fiat DUCATO

1. Nazwa i siedziba sprzedawcy oraz prowadzącego przetarg:
Gmina Szczyrk, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk
Tel. (33) 8295026; Fax (33) 8178763;

2. Przedmiot sprzedaży:
Przedmiotem zbycia jest samochód marki FIAT DUCATO, stanowiący mienie Gminy Szczyrk.
3. Dane identyfikacyjne pojazdu:
a) Marka i model: FIAT DUCATO; wersja: Confort;
b) Data pierwszej rejestracji 1998/01/22;
c) Rodzaj pojazdu – Ducato, 1.9 D, mikrobus;
d) Kolor powłoki lakierniczej – biały;
e)
Liczba osi/Rodzaj napędu/Skrzynia biegów - 2 / przedni (4x2) /manualna;
f)
Rodzaj silnika – z zapłonem samoczynnym;
g)
Nr rejestracyjny – SBI 50563;
h) Rok produkcji – 1998;
i)
Przebieg - 288880 km;
j)
Pojemność silnika – 1929 ccm; 51kW (69KM);
k)
Długość/Szerokość/ Wysokość - 5005mm /1998mm / 2130mm;
l)
Rodzaj paliwa – D;
Dodatkowe informacje :
Aktualne badania techniczne do 17.07.2016r.
Ważne OC do 23.02.2017 r.
Samochód ma uszkodzony silnik.

4. Cena wywoławcza pojazdu:
Cena wywoławcza pojazdu wynosi – 1 100,00 zł brutto;
Postąpienie w licytacji wynosi – 100 zł;

5. Miejsce i termin w którym można obejrzeć pojazd:
Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk.
Pojazd mo
żna oglądać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Szczyrk po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Osoba do kontaktów: Marcin Kubica,
tel. 33 8295020
6. Wadium:
Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 110,00 zł na konto Zamawiającego: nr 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 Bank: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.06.2016r., do godziny 12.00 z zaznaczeniem w tytule nazwy pojazdu, którego wadium dotyczy.
Osoby prawne biorące udział w licytacji powinny przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru.
Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali licytacji zostanie zwrócone, natomiast wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy:
- uczestnik, który wygrał aukcję, uchylił się od zawarcia umowy.
- uczestnik, który wygrał aukcję, nie zapłacił ceny zakupu .

7. Miejsce i termin przetargu:
a) Przetarg odbędzie się w dniu 01.06.2016r., o godz. 12.30 w Urzędzie Miasta  w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, sala narad pok. 31 II piętro.
b) Umowa sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą niezwłocznie po zakończeniu licytacji.
Nabywca jest zobowi
ązany zapłacić cenę nabycia samochodu niezwłocznie po wygraniu przetargu (licytacji), jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu (licytacji).
8. Postanowienia końcowe
a) Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa.
b) Cena osi
ągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu.
- Burmistrza Miasta w terminie 3 dni wyznaczy termin podpisania umowy, nie dłuższy niż 7 dni od dnia przeprowadzenia aukcji.
- Kwotę wylicytowana nabywca zobowiązany jest zapłacić do dnia podpisania umowy.
- Wydanie przedmiotu sprzeda
ży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy.
c) Przetarg jest wa
żny, jeżeli nastąpi jedno postąpienie.
d) Burmistrz Miasta Szczyrk zastrzega sobie prawo uniewa
żnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
e)
Regulamin przetargu (licytacji) dostępny jest na stronie internetowej www.um.szczyrk.pl (zakładka Urząd Miejski – przetargi) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Szczyrk.

Ogłoszenie zostało zamieszczone:
- na stronie internetowej:
www.um.szczyrk.pl
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczyrk.

Ze względu na obszerność materiałów (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia, wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej:
przetarg.szczyrk.pl/ducato

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.