Dzisiaj jest: 27.10.2021, imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Rada Nadzorcza i Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Miechowie

Dodano: 5 lat temu Czytane: 305

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonych w Miechowie ul. Łąkowa, stanowiących własność OSM w Miechowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Podstawa prawna

  1. Statut Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Miechowie- przedmiotem działalności Spółdzielni jest między innymi kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.2) zgodnie z &3 pkt 13 oraz & 33 pkt 5 statutu Spółdzielni.
  2. Uchwała nr 9/2011 Zebrania Przedstawicieli OSM w Miechowie z dnia 16 czerwca 2011r.

Rada Nadzorcza i Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Miechowie ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonych w Miechowie ul. Łąkowa , stanowiących własność OSM w Miechowie.


Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 07.06. 2016 roku o godz. 11 w sali konferencyjnej OSM w Miechowie ul. B. Prusa 5.

Przetarg może się odbyć nawet gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej z oznaczeniem numeru nieruchomości winno być wniesione w terminie do dnia 06.06.2016 r. do godz. 15 w gotówce w kasie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Miechowie/lub na konto bankowe Bank BPH S.A 54106000760000321000137148


Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument tożsamości ,/ pełnomocnictwo/ podlega przedłożeniu komisji przetargowej w dniu przetargu w godz. 10 -11.


Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.


Wszystkie nieruchomości będące przedmiotem niniejszego przetargu są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Rada Nadzorcza i Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Miechowie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na ogłoszone nieruchomości z ważnych powodów.
 

Lp. Oznaczenie nieruchomości KW Pow. Nieruchomości W ha Opis nieruchomości Cena wywoławcza nieruchomości w zł brutto Kwota Wadium w zł brutto Informacja o przeznaczeniu
1. KR1M/00042256/7Dz.nr 1381/1 0,0462 Działka budowlana położona w miejscowości Miechów
55 440 

(12000 zł/1 ar)

5 544 Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
2. KR1M/00042256/7Dz.nr 1381/2 0,0473 Działka budowlana położona w miejscowości Miechów
56 760 

(12000 zł/1 ar)

5 676 Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego


Dodatkowych informacji udziela pracownik ds. technicznych Piotr Zębala tel. 660 497 258

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.