Dzisiaj jest: 21.10.2021, imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

Urząd Miasta Karczew

Dodano: 5 lat temu Czytane: 734

PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w mieście Karczew, stanowiącej własność Gminy Karczew

OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 38, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014, poz. 1774 ze zm.) oraz na podstawie §15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm.) 

BURMISTRZ KARCZEWA OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY 

na sprzedaż nieruchomości położonej w mieście Karczew, stanowiącej własność Gminy Karczew, który odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28 – sala konferencyjna pokój nr 19 ( I piętro)

Przetarg na nieruchomość jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przylegających do przedmiotowej działki – ze względu na kształt, powierzchnie działki oraz brak dostępu do drogi publicznej

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży wybrana została forma przetargu ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości przyległych. Przetarg może się odbyć nawet gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu. Wadium z oznaczeniem numeru nieruchomości winno być wniesione w terminie do 17 czerwca 2016 r. na konto Urzędu BS KARCZEW nr 35 8023 0009 2001 0000 0723 0004. Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu, po uprzednim podaniu numeru konta bankowego, na które wadium ma zostać zwrócone. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. Cena zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług. Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Przetarg może być odwołany lub unieważniony z ważnych powodów. Dodatkowych informacji udziela pracownik ds. gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Karczewie, pok. 40 tel. (22) 780-65-16 wew. 112.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.