Dzisiaj jest: 27.10.2021, imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Urząd Miasta i Gminy Mieroszów

Dodano: 5 lat temu Czytane: 333

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Mieroszowie

BURMISTRZ MIEROSZOWA
58-350 Mieroszów Plac Niepodległości 1
ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Mieroszowie przy ul. Krótkiej 7/4.
Informacje o nieruchomości
Mieszkanie położone na I piętrze, składające się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i wc o łącznej powierzchni 75,68 m² p.u., wyposażone w instalację elektryczną, wod. - kan. Pomieszczeniem przynależnym jest komórka na posesji 6,00 m² p.u.
Mieszkanie oddane Gminie w trakcie remontu kapitalnego: w całym mieszkaniu skute są tynki, częściowo rozebrana podłoga (w przedpokoju), okna z parapetami w całym mieszkaniu wymienione na PCV, rozprowadzona jest nowa instalacja elektryczna podtynkowa oświetleniowa i gniazd wtykowych – bez osprzętu, wymienione są drzwi wejściowe na nowe, zamki w stanie b. dobrym. W mieszkaniu wszystkie pomieszczenia są przechodnie, brak łazienki, pomieszczenia są niskie, wymiany wymaga instalacja wod. - kan., brak jest instalacji c.o. Lokal wymaga dokończenia remontu i modernizacji.
Dla opisanego wyżej lokalu mieszkalnego nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
Oznaczenie geodezyjne działki: 306/12 obr. Mieroszów 1.
Powierzchnia działki: 737 m².
Nr księgi wieczystej gruntowej: SW1W/00050267/3.
Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu: 1863/10000.
Budynek składa się z 6 lokali mieszkalnych i 1 lokalu użytkowego.
Budynek przy ul. Krótkiej 7 w Mieroszowie umieszczony jest w wykazie zabytków.
Nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
I przetarg odbył się dnia 14.01.2016.
II przetarg odbyła się dnia 17.03.2016.
III przetarg odbył się dnia 12.05.2016.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MUC – wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa i usługi (komercyjne i niekomercyjne) tworzące centrum ośrodka miejskiego.

Informacje o przetargu
 • Cena wywoławcza 54.000 zł
 • Wadium w wysokości 7.000 zł
 • Postąpienie stanowi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych
Przetarg odbędzie się 07.07.2016 o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – sala posiedzeń, II piętro.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
1. Wniesienie kwoty wadium w gotówce lub przelewem na konto Gminy Mieroszów nr 74 2030 0045 1110 0000 0087 7690 do dnia 01.07.2016. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora przetargu.
2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
 • dowodu wniesienia wadium przez uczestnika przetargu;
 • dowodu tożsamości;
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wpisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot;

Informacje dodatkowe
 • Wzywa się zainteresowanych kupnem do zapoznania się ze stanem nieruchomości poprzez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z mpzp. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 • Koszty związane z nabyciem nieruchomości (opłata notarialna i sądowa za przeniesienie prawa własności) ponosi Kupujący.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Wadium podlega zwrotowi uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrali.
 • Klucze do lokalu znajdują się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Wolności 27a w Mieroszowie, tel. 74 845 82 87. Osoby zainteresowane nabyciem lokalu mogą go obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z ZGKiM „Mieroszów”.

Informacje o nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pok. 8, Urzędu Miejskiego w Mieroszowie pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, tel. 74 84 94 315.
Burmistrz Mieroszowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.