Dzisiaj jest: 28.10.2021, imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.

Dodano: 5 lat temu Czytane: 249

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:
Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 88 904 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664
OGŁASZA
Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji
na ustanowienie odrębnej własności n/w lokali mieszkalnych
wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości
 
Lokal mieszkalny nr 1 położony w Chorzowie przy ul. WITA STWOSZA 8
-  cena wywoławcza:    27 400  zł,                   wadium:   2 740  zł,             postąpienie:   500  zł
-  powierzchnia lokalu:  32,30 m² (1 pokój, kuchnia)
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe,
-  udział w nieruchomości wspólnej:  378/10000
Dzielnica: Chorzów Batory                                Ilość kondygnacji: 3                           Piętro: parter
* Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8%.
 
Lokal mieszkalny nr 9 położony w Chorzowie przy ul. WITA STWOSZA 8
-  cena wywoławcza:   27 800  zł,                    wadium:   2 780  zł,             postąpienie:   500  zł
-  powierzchnia lokalu:  30,60 m² (1 pokój, kuchnia)
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe,
-  pomieszczenie  przynależne: piwnica o powierzchni 4,30 m²
-  udział w nieruchomości wspólnej:  409/10000
Dzielnica: Chorzów Batory                                Ilość kondygnacji: 3                           Piętro: 1
* Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8%.
 
Lokal mieszkalny nr 13 położony w Chorzowie przy ul. WITA STWOSZA 8
-  cena wywoławcza:    27 000  zł,                   wadium:  2 700  zł,              postąpienie:   500  zł
-  powierzchnia lokalu:  29,70 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC)
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe,
-  pomieszczenie  przynależne: piwnica o powierzchni 3,20 m²
-  udział w nieruchomości wspólnej:  385/10000
Dzielnica: Chorzów Batory                                Ilość kondygnacji: 3                           Piętro: 2
* Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8%.
 
Lokal mieszkalny nr 2 położony w Chorzowie przy ul. RATUSZOWEJ 9
-  cena wywoławcza:    31 100  zł,                   wadium:   3 110  zł,             postąpienie:   500  zł
-  powierzchnia lokalu:  33,20 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC)
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe,
-  pomieszczenie  przynależne: piwnica o powierzchni 8,40 m²
-  udział w nieruchomości wspólnej:  487/10000
Dzielnica: Chorzów Batory                                Ilość kondygnacji: 3                           Piętro: parter
* Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8%.
 
Lokal mieszkalny nr 3 położony w Chorzowie przy ul. RATUSZOWEJ 9
-  cena wywoławcza:  58  500  zł,                    wadium:  5 850  zł,              postąpienie:   1 000  zł
-  powierzchnia lokalu:  56,20 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC)
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe,
-  pomieszczenie  przynależne: piwnica o powierzchni 4,30 m²
-  udział w nieruchomości wspólnej:  708/10000
Dzielnica: Chorzów Batory                                Ilość kondygnacji: 3                           Piętro: 1
* Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8%.
 
Lokal mieszkalny nr 4 położony w Chorzowie przy ul. RATUSZOWEJ 9
-  cena wywoławcza:    29 600  zł,                   wadium:   2 960  zł,             postąpienie:   500  zł
-  powierzchnia lokalu:  32,70 m² (1 pokój, kuchnia )
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe,
-  pomieszczenie  przynależne: piwnica o powierzchni 3,20 m²
-  udział w nieruchomości wspólnej:  420/10000
Dzielnica: Chorzów Batory                                Ilość kondygnacji: 3                           Piętro: 1
* Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8%.
 
Lokal mieszkalny nr 5 położony w Chorzowie przy ul. RATUSZOWEJ 9 
-  cena wywoławcza:    33 500  zł,                   wadium:   3 350  zł,             postąpienie:   500  zł
-  powierzchnia lokalu:  35,80 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC)
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe,
-  pomieszczenie  przynależne: piwnica o powierzchni 3,20 m²
-  udział w nieruchomości wspólnej:  456/10000
Dzielnica: Chorzów Batory                                Ilość kondygnacji: 3                           Piętro: 2
* Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8%.
 
Lokal mieszkalny nr 6 położony w Chorzowie przy ul. RATUSZOWEJ 9
-  cena wywoławcza:    58 100  zł,                   wadium:  5 810  zł,              postąpienie:   1 000  zł
-  powierzchnia lokalu:  64,30 m² (4 pokoje, kuchnia, przedpokój)
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe,
-  pomieszczenie  przynależne: piwnica o powierzchni 7,80 m²
-  udział w nieruchomości wspólnej:  844/10000
Dzielnica: Chorzów Batory                                Ilość kondygnacji: 3                           Piętro: 2
* Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8%. 

Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej.

Termin i miejsce przetargu:

13 lipiec 2016 r. (środa) o godz. 09:00  w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w  Katowicach (1 piętro).
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 09 czerwca 2016 r. do 11 lipca 2016 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Kleofas z siedziba przy ul. Gliwickiej 204 w Katowicach tel. 32/ 781-66-14.
Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Restrukturyzacji Majątku pod numerami telefonów : 32/781-66-16 w. 25 i 62    lub kom. 728 350 017.
 

Warunki przystąpienia do przetargu:
1.Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia  11 lipca 2016 r. (poniedziałek) -  decyduje data wpływu kwoty wadium  na konto Spółki:  
PKO BP  O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258
-Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
-Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
-Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny.
2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  
3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca.
5.Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej po uzyskaniu zgód Korporacyjnych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania ostatniej z wymaganych zgód.
6.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.
7.Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy. 
 
Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek  z ofert,  jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze przetargu. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Rozp. Rady Ministrów z dn. 13.02.2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą  w wyniku komercjalizacji oraz z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki  lub  na stronie internetowej: www.sdsm.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.