Dzisiaj jest: 21.10.2021, imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Dodano: 5 lat temu Czytane: 295

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowica gm. Jastków

STAROSTA LUBELSKI
REPREZENTUJĄCY SKARB PAŃSTWA
Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. SPOKOJNEJ 9
 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością
Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowica gm. Jastków, zabudowanej
budynkiem mieszkalnym, stanowiącej działkę nr 690/1 o pow. 0.16 ha oraz udziału ½ części
w działce nr 690/3 o pow. 0.02 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowica gm. Jastków,
stanowiącej drogę dojazdową do działki nr 690/1

I. Przedmiot przetargu (opis nieruchomości):
Nieruchomość będąca własnością Skarbu Państwa, położona w obrębie ewidencyjnym Dąbrowica gm. Jastków, zabudowana budynkiem mieszkalnym, stanowiąca działkę nr 690/1 o pow. 0.16 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00149763/0, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 265,07 m2. Budynek jest murowany 1 –piętrowy , otynkowany. Na parterze znajdują się salon, kuchnia, jadalnia, spiżarnia, w.c, kotłownia, korytarze, 2 pokoje (o wysokości 2,35 m), na piętrze: 5 pokoi, garderoba, łazienka z wc., poddasze, 1pokój.
Na działce usytuowany jest również budynek garażowy o pow. użyt. 39,62 m2. Jest to budynek parterowy, murowany, otynkowany. Działka jest ogrodzona ogrodzeniem wykonanym z elementów prefabrykowanych. Działka ma kształt trapezu. Uzbrojenie terenu: w, g, t, eNN.

Będący własnością Skarbu Państwa udział ½ części w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbrowica gm. Jastków, stanowiącej działkę nr 690/3 o pow. 0.02 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00163738/0. Działka nr 690/3 stanowi drogę dojazdową do działki nr 690/1. Droga dojazdowa ma nawierzchnię wykonaną z kostki betonowej.

Nieruchomości jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

II. 1. Wartość szacunkowa nieruchomości gruntowej zabudowanej (działka nr 690/1) wraz z udziałem ½ części w nieruchomości gruntowej (działka nr 690/3) stanowiącej drogę dojazdową : 761 000,00 zł (netto).
2. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej zabudowanej (działka nr 690/1) wraz z udziałem ½ części w nieruchomości gruntowej (działka nr 690/3) stanowiącej drogę dojazdową: 761 900,00 zł.
3. Przedmiot sprzedaży zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
4. Starosta Lubelski ustala wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. w wysokości 38 095,00 zł
5. Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie w dniu 11.08.2016 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej na I piętrze.

III. Funkcja nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków :
Przedmiotowe działki położone są w terenie oznaczonym symbolem MN – mieszkalnictwo niskie.
IV. Termin wniesienia ceny sprzedaży: przed zawarciem aktu notarialnego.
V. Wadium należy wnieść przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Lublinie: mBank Nr 13 1140 1094 0000 5985 0000 1004 na którym musi znaleźć się najpóźniej w dniu 05.08.2016 r. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości.
VI. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, wadium nie podlega zwrotowi.
VII. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
VIII. Nabywca nieruchomości ponosi wszystkie koszty i ciężary związane z zawarciem umowy sprzedaży.
IX. Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).
X. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie tut. Starostwa w pok. 101 (I piętro), budynek A lub telefonicznie pod nr (0-81) 52 86 661.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.