Dzisiaj jest: 19.10.2021, imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

Dodano: 5 lat temu Czytane: 313

Wykonanie remontu i konserwacji masztu antenowego rurowego o H= 14 m na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie

Zapytanie ofertowe  
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Stefan Batorego 4 70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty na: 
1. Tytuł zamówienia:  
Wykonanie remontu i konserwacji masztu antenowego rurowego o H= 14 m na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie (ul. Światowida 16 c 9,  71-727 Szczecin): 
2. Opis przedmiotu zamówienia Wymagany zakres prac: - odkopanie, oczyszczenie, konserwacja specyfikiem do konserwacji bloków betonowych, uzupełnienie ubytków w bloku fundamentowym,  - oczyszczenie lub ewentualna wymiana skorodowanych elementów mocowania konstrukcji do fundamentu, - oczyszczenie powłok malarskich całej wieży z uwagi na korozję i przebarwienia, - zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie całości konstrukcji wieży (farba przeciwkorozyjna), - oczyszczenie i oznaczenie barwne (żółto-zielone) listwy odgromowej, - wykonanie pomiarów instalacji odgromowej masztu. 
3. Warunki udziału w postępowaniu* Doświadczenie w wykonywaniu konserwacji i remontów konstrukcji stalowych 
4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej Najniższa cena brutto w zł 
5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami Eugeniusz Sobczak  tel. (91) 44-03-484, 609 693 722 
6. Oferta powinna zawierać: a) nazwę Wykonawcy b) adres Wykonawcy c) cenę netto d) stawkę podatku VAT e) cenę brutto f) termin wykonania zamówienia g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej h) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania wzorze umowy*. 
oraz wykaz (min. 3) robót budowlanych w zakresie remontów konstrukcji stalowych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dokumentem potwierdzającym że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
7. Miejsce i termin złożenia oferty  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 12.07.2016 r. do godziny 12:00 na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin  Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 110 z dopiskiem: (oferta na remont i konserwację masztu antenowego na terenie BONn) 
8. Załączniki do oferty * - wzór umowy - zdjęcia masztu –szt. 2. 
9. Informacje dodatkowe *  - wymagany termin realizacji zamówienia: do 19 sierpnia 2016 r.; - płatność przelewem min. 14 dni o daty wykonania usługi i dostarczenia faktury.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.