Dzisiaj jest: 27.10.2021, imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Wójt Gminy Chojnice

Dodano: 5 lat temu Czytane: 229

VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w miejscowościach Nieżychowice, Chojniczki

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
CENY OBNIŻONE NAWET DO 40%
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490),
Wójt Gminy Chojnice ogłasza
VI przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż działek w miejscowościach:
Nieżychowice, Chojniczki
Numer
działki
Pow. działki
w m2
Cena wywoławcza
w zł.
Wysokość wadium
w zł.
Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki
zgodnie z m.p.z.p.
Termin przetargu
171/4 7.355 82.000 8.200 SL1C/00031823/5 Nieżychowice Teren usług rzemiosła 25.08.2016
godz. 10.00
458 1.804 72.160 7.300 SL1C/00028589/8 Chojniczki Teren zieleni lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 25.08.2016
godz. 11.00
474 1.573 62.920 6.300 SL1C/00028589/8 Teren zieleni lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Działka nr 171/4 nie posiada dostępu do drogi publicznej. Ustanowienie drogi koniecznej wraz z kosztami obciążać będzie nabywcę nieruchomości.
Cena wywoławcze powyższych działek są cenami netto, do kwoty wylicytowanej w trakcie przetargu sprzedający doliczy podatek VAT w stawce 23 %.
III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż działek w miejscowości: Gockowice, Nowa Cerkiew
Numer
działki
Pow. działki
w m2
Cena wywoławcza
w zł.
Wysokość wadium
w zł.
Nr księgi wieczystej Położenie działki Przeznaczenie działki
zgodnie z m.p.z.p.
Termin przetargu
167/6 1.781 39.870 4.000 SL1C/00002295/2 Gockowice Wydana decyzja o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem funkcji usługowej 25.08.2016
godz. 13.00
314/7 837 20.925 2.100 SL1C/00008210/5 Nowa Cerkiew
ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (8MN) 26.08.2016
godz. 10.00
314/8 2.245 56.125 5.700
315/3 826 20.650 2.100 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (13MN)
315/5 801 20.025 2.100
315/6 1.958 48.950 4.900 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (12MN/U)
315/8 811 20.275 2.100 Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (9MN)
315/9 819 20.475 2.100
315/10 818 20.450 2.100
315/11 835 20.875 2.100
315/12 831 20.775 2.100
154/28 1.014 25.350 2.600 SL1C/00044360/5 Nowa Cerkiew
ul. Szkolna
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 26.08.2016
godz. 12.00
154/36
154/31
1.303 32.575 3.300
154/30 3.405 51.075 5.200 Teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych z możliwością zabudowy budynkiem mieszkalnym
154/34 3.608 54.120 5.500
154/38 3.634 54.510 5.500
Ceny wywoławcze powyższych działek są cenami netto, do kwoty wylicytowanej w trakcie przetargu sprzedający doliczy podatek VAT w stawce 23 %.
Przez teren działek nr: 315/3, 315/5, 315/6 przebiega przewód kanalizacji sanitarnej ksD 110.
Nieruchomości są wolne od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetargi odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chojnicach (3 piętro).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Chojnice nr 97 8162 0003 0000 1515 2000 0060 w terminie do dnia 19.08.2016 r.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w ustalonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na konto Gminy Chojnice nr 13 8162 0003 0000 1515 2000 0020 (decyduje data wpływu na konto).
Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.
Bliższe informacje na temat nieruchomości objętej przetargiem można uzyskać w pokoju nr 105 Urzędu Gminy w Chojnicach lub pod nr tel. (052) 3972129 wewn. 328.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.