Dzisiaj jest: 19.10.2021, imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Ogłoszenie Wójta Gminy Chojnice

Dodano: 5 lat temu Czytane: 281

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Cołdanki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490),

Wójt Gminy Chojnice ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Cołdanki
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 42 m2, usytuowany na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 109 o powierzchni 2.815 m2, w miejscowości Cołdanki nr 3, obręb ewidencyjny Nowy Dwór, wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokalu o łącznej powierzchni 20,9 m2, usytuowanymi w budynkach położonych na działkach nr 109 i 110.
W skład lokalu mieszkalnego wchodzą: przedpokój, pokój, kuchnia oraz łazienka wraz z WC.
Dla w/w nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SL1C/00038269/2.
Nieruchomość jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich.
Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 59.747,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się dnia 24.08.2016 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Chojnicach (3 piętro).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 6.000,00 zł w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Chojnice nr 97 8162 0003 0000 1515 2000 0060 w terminie do dnia 19.08.2016 r.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w ustalonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na konto Gminy Chojnice nr 13 8162 0003 0000 1515 2000 0020 (decyduje data wpływu na konto).
Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.
Bliższe informacje na temat nieruchomości objętej przetargiem można uzyskać w pokoju nr 105 Urzędu Gminy w Chojnicach lub pod nr tel. (052) 3972129 wewn. 328.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.