Dzisiaj jest: 24.10.2021, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Burmistrz Helu

Dodano: 5 lat temu Czytane: 272

Sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Helu, przy ulicy Kaszubskiej

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz   Helu ogłasza drugi nieograniczony  przetarg ustny na sprzedaż  nieruchomości gruntowej, położonej w Helu, przy ulicy Kaszubskiej o łącznej powierzchni 206 m2 dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą Nr GD2W/00016673/7 i GD2W/00026908/7 gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Hel, z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą w zakresie handlu i usług.
-          dz. ozn. geod. nr 286/10
-          dz. ozn. geod. nr 254/15
-          dz. ozn. geod. nr 254/20
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, ciężarów  i ograniczeń na rzecz osób trzecich. W/w nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego ulicy Kaszubskiej. Leży  w terenie wyposażonym w sieci uzbrojenia: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjną.
Na przedmiotowym gruncie posadowiony jest budynek jednokondygnacyjny w zabudowie wolnostojącej, obecnie niewykorzystywany gospodarczo. Tutejszy organ nie posiada informacji  o zatwierdzeniu projektu technicznego w/w obiektu i wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.
Poprzedni przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości wyznaczony na dzień 15 czerwca 2016 roku nie doszedł do skutku z braku oferentów.
Cena wywoławcza :  250.000,00 zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Do ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.                   
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 25.000,00 zł  (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) które należy wpłacić najpóźniej do dnia  13 października  2016 roku na rachunek Urzędu Miasta Helu w Banku Pekao S.A. na konto 08124054001111000049157062,  a potwierdzoną kopię polecenia przelewu należy dostarczyć do pokoju nr 209 Urzędu Miasta, najpóźniej  w dniu przetargu do godz. 9.00.
Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który  wygrał  przetarg.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 października  2016 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50 (sala konferencyjna ).
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokój  nr 209, tel. owyższe ogłoszenie zamieszczone zostało na tablicy Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu.
Hel, dnia 11.07.2016 r.                                             
                   Burmistrza Helu
                                                                                                                                                        Dr Klemens Adam Kohnke
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.