Dzisiaj jest: 20.10.2021, imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Ogłoszenie Burmistrza Helu

Dodano: 5 lat temu Czytane: 255

Sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Helu, przy ulicy Bałtyckiej

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Helu, przy ulicy Bałtyckiej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą Nr GD2W/00034302/8, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Hel, przeznaczonej do sprzedaży  na cele  handlowo-usługowe
-          działka ozn. geod. nr 152/8, o pow. 285 m²
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, ciężarów  i ograniczeń na rzecz osób trzecich. W/w nieruchomość posiada dogodny dojazd urządzoną asfaltową ulicą Bałtycką . Zlokalizowana jest w terenie wyposażonym w sieci uzbrojenia : elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjną
Cena wywoławcza :  167.500 zł ( słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych)
Do ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.
                       
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) które należy wpłacić najpóźniej do dnia  17 października  2016 roku na rachunek Urzędu Miasta Helu w Banku Pekao S.A. na konto 08124054001111000049157062,  a potwierdzoną kopię polecenia przelewu należy dostarczyć do pokoju nr 209 Urzędu Miasta, najpóźniej  w dniu przetargu do godz. 9.00.
Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygrał  przetarg.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 października  2016 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50 (sala konferencyjna ).
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokój  nr 209, 58 6777-251.
Powyższe ogłoszenie zamieszczone zostało na tablicy Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu.
Hel, dn.11.07.2016 r.                                                                       
 
                   Burmistrza Helu
                                                                                                                                                        Dr Klemens Adam Kohnke
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.