Dzisiaj jest: 26.9.2021, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Wójt Gminy Bielawy

Dodano: 5 lat temu Czytane: 308

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Piotrowice

Bielawy, dnia 14.07.2016r.

WYCIĄG
Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
W ó j t   G m i n y   B i e l a w y

1. Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Piotrowice oznaczonej numerem działki 60/8 o pow. 0,0858 ha, uregulowanej w księdze wieczystej - LD1O/00036505/7.    Nieruchomość położona jest w północnej części Piotrowic, otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny rolne niezabudowane. Działka ma zapewniony dostęp do drogi publicznej.

2. Cena wywoławcza nieruchomości: 10000,00 zł.

- nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.).

3. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Bielawach ul. Garbarska 11, 99-423 Bielawy(sala konferencyjna).

4. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 1000,00 zł, - w kasie Urzędu Gminy w Bielawach lub na konto w BSZŁ O/Bielawy nr 37 9288 1011 2600 1094 2000 0040 
z dopiskiem przetarg Piotrowice dz. 60/8 nie później niż w dniu 23 sierpnia 2016 roku
(za datę wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy).

5.  Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Bielawach, tablicy ogłoszeniowej sołectwa Piotrowice oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bielawy.bipst.pl.

6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Urząd Gminy Bielawy
ul. Garbarska 11
99-423 Bielawy
tel. 46 838-26-95

nieruchomosci@bielawy.pl

Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.