Dzisiaj jest: 28.9.2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

BURMISTRZ CHEŁMKA

Dodano: 5 lat temu Czytane: 272

DZIERŻAWA NA CELE ROLNICZE NIERUCHOMOŚCI

BURMISTRZ CHEŁMKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A O I P R Z E T A R G U
USTNYM NIEOGRANICZONYM (LICYTACJA) NA DZIERŻAWĘ NA CELE ROLNICZE OPISANYCH NIŻEJ NIERUCHOMOŚCI T.J.:
Przedmiotem przetargu jest:
1. Nieruchomość składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, jako nr:
  • 184/1 o pow. 0,0611 ha (klasa ŁV, ŁVI), 184/2 o pow. 0,0651 ha (klasa ŁV, ŁVI), 185/1 o pow. 0,0960 ha (klasa ŁV, ŁVI), dla których prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu w Wydziale V Ksiąg Wieczystych KW nr KR1E/00037909/4,
  • 185/3 o pow. 0,0960 ha (klasa ŁV, ŁVI), 185/2 o pow. 0,1931 ha (klasa ŁV, ŁVI), 192/1 o pow. 0,3046 ha (klasa ŁV), 193/2 o pow. 0,3241 ha (klasa ŁV), 193/3 o pow. 0,2114 ha (klasa ŁV), 197/10 o pow. 0,0683 ha (klasa ŁV), 197/9 o pow. 0,0639 ha (klasa ŁV, ŁVI), 230/1 o pow. 0,2429 ha (klasa ŁVI), 208 o pow. 0,2154 ha (klasa ŁV), 207 o pow. 0,0295 ha (klasa ŁV), 217 o pow 0,0252 ha (klasa N), 216 o pow. 0,1460 ha (klasa N), 215 o pow. 0,0432 ha (klasa N), 213/1 o pow. 0,1182 ha (klasa N), 210/1 o pow. 0,0714 ha (klasa ŁV), dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu w Wydziale V Ksiąg Wieczystych KW nr KR1E/00035823/3,
  • 189 o pow. 0,4600 ha (klasa ŁV), dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu w Wydziale V Ksiąg Wieczystych KW nr KR1E/00026373/7,
  • 202 o pow. 0,1378 ha (klasa ŁV), 200 o pow. 0,0586 ha (klasa ŁV), 199/1 o pow. 0,0103 ha (klasa ŁV), dla których prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu w Wydziale V Ksiąg Wieczystych KW nr KR1E/00027669/6.
Łączna powierzchnia działek wynosi 3,0421 ha obręb Chełmek. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Chełmek, w Chełmku przy ul. Jaworznickiej.
2. Fragment nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 999/15 o pow. 3,8000 ha (klasa V), dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu w Wydziale V Ksiąg Wieczystych KW nr KR1E/00050686/1. Przedmiotowy fragment nieruchomości położony jest w obrębie Chełmek, w Chełmku rejon ul. Brzechwy.
b) przeznaczenie nieruchomości:dzierżawa z przeznaczeniem na cele rolnicze.
c) cena wywoławcza:
Dla nieruchomości opisanej w punkcie 1 wynosi:
  • 362,00 złotych netto, do stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.
  • 441,10 złotych netto, zwolnienie z podatku VAT w przypadku gdy umowa zawierana będzie z rolnikiem indywidualnym w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 803 z późn. zm.).
Dla nieruchomości opisanej w punkcie 2 wynosi:
  • 452,20 złotych netto do stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.
  • 551,00 złotych netto, zwolnione z podatku VAT w przypadku gdy umowa zawierana jest z rolnikiem indywidualnym w myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 803; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 oraz z 2016 r. poz. 585).
III. Termin i miejsce przetargu: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 SIERPNIA 2016 ROKU O GODZ. 10.00 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11.
IV. Wysokość wadium: wadium, uprawniające do uczestnictwa w przetargu, dla nieruchomości opisanej w punkcie 1 w kwocie: 40,00 złotych słownie: czterdzieści złotych, dla nieruchomości opisanej w punkcie 2 w kwocie: 50,00 złotych słownie: pięćdziesiąt złotych.
V. Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszonew siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto podane zostało do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy i opublikowane w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
VI. Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.
Nieruchomość opisana w punkcie 1.
Fragment nieruchomości opisany w punkcie 2.
Chełmek, dnia 14 lipca 2016 roku.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.