Dzisiaj jest: 24.10.2021, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Burmistrz Opalenicy

Dodano: 5 lat temu Czytane: 292

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPALENICY

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA OPALENICY
O USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPALENICY
Położenie nieruchomości Opalenica
Oznaczenie nieruchomości Działka nr 84/4
Arkusz mapy 3, Obręb: 0001 Opalenica
Księga wieczysta PO1N/00019813/0
Powierzchnia 0,0174 ha
Forma zbycia W trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Opis nieruchomości Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
Przedmiot zbycia Nieruchomość lokalową stanowi:
 • lokal mieszkalny oznaczony nr 5, położony na I piętrze budynku wielorodzinnego. Na lokal mieszkalny o łącznej pow. użytkowej 30,51 m2 składają się: pokój o pow. 18,21 m2, przedpokój o pow. 1,68 m2, kuchnia o pow. 7,17 m2, łazienka o pow. 3,45 m2. Pomieszczeniami przynależnymi są dwie piwnice o pow. 6,64 m2 i 9,52 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, telefoniczną, c.o. etażowe.
 • Do lokalu przynależy udział wynoszący 104/1000 części w prawie własności gruntu działki
  nr 84/4.
 • Do lokalu przynależy udział wynoszący 104/1000 części we własności części budynków
  i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Przyszły nabywca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną, remontów
  i konserwacji – dotyczących nieruchomości wspólnej – stosowanie do nabytych udziałów.
Sposób i termin zagospodarowania Lokal mieszkalny, zagospodarowanie od dnia zawarcia aktu notarialnego
Udział w gruncie i częściach wspólnych nieruchomości 104/1000
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej, w tym cena udziału w prawie własności gruntu 100.000,00 zł
w tym:
 • cena lokalu wraz z pom. przynależnymi (98,57% ceny): 98.570,00 zł
 • cena udziału w prawie własności gruntu (1,43 % ceny): 1.430,00 zł
VAT Zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a) w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 poz. 710)
 • Księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
W księdze wieczystej występuje sprzeczność zapisów dotyczących gruntu (w działach II, III i IV). W rzeczywistości działka 84/4 stanowi współwłasność właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych, a nie jak wpisano współużytkowanie wieczyste.
 • Zgodnie z uchwałą nr XXIX/257/2009 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 27.11.2009 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opalenica teren przeznaczony jest alternatywnie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi.
 • Przetarg odbędzie się dnia 2 września 2016 roku o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, pokój nr 1.
 • Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto Gminy Opalenica PKO S.A.
  nr 98 1020 4144 0000 6202 0007 2090 najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2016 roku. W przypadku wpłaty wadium na konto banku, przez wpłacenie wadium w terminie rozumie się uznanie w dniu 29 sierpnia br. rachunku bankowego Gminy wymaganą kwotą wadium.
 • Szczegółowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Opalenicy,
  ul. 3 Maja 1, pokój nr 27, tel. 61 44 77 281 wew. 22.
 • Lokal można oglądać w godzinach uzgodnionych z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Opalenicy w dniach 8 i 9 sierpnia 2016 r.
 • Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na stronie internetowej www.opalenica.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opalenicy oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.