Dzisiaj jest: 27.10.2021, imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Polska Akademia Nauk

Dodano: 5 lat temu Czytane: 219

Sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 11/1 o powierzchni 4031 m2, położonej przy ulicy Piasta w miejscowości Konstancin-Jeziorna

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Kanclerz
Polskiej Akademii Nauk
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki, przy Placu Defilad 1, na stronie internetowej Akademii www.pan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 11/1 o powierzchni 4031 m2, położonej przy ulicy Piasta w miejscowości Konstancin-Jeziorna, gmina Konstancin–Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA5M/00422991/9.
Prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2100 ze zm.).

Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 57MNp/MN: tereny zabudowy pensjonatowej i mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza: 2 100 000,00 PLN
Wysokość wadium: 210 000,00 PLN (w pieniądzu)
Podana cena wywoławcza nie zawiera podatku od towarów i usług. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży (na dzień ukazania się niniejszego ogłoszenia stawka VAT wynosi 23%).
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 18 maja 2016 roku.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2016 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXV, pok. 2513, o godz. 11.00.
Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Informatora przetargowego.
Formularz „Zgłoszenie udziału w przetargu” oraz Informator przetargowy można pobrać ze strony www.nieruchomosci.pan.pl lub uzyskać w Biurze Organizacyjno-Majątkowym PAN, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXII, pok. 2222, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 29 września 2016 r. w godz. 9.00–16.00 (w dniu 29 września do godz. 10.30), nr tel. 22-182-64-34.
Informacje o nieruchomościach Polskiej Akademii Nauk przeznaczonych do sprzedaży znajdą Państwo na stronie: www.nieruchomosci.pan.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.