Dzisiaj jest: 19.10.2021, imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.

Dodano: 5 lat temu Czytane: 236

Ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:
ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 88 904 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
działająca w imieniu i na rzecz Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
na podstawie umowy o świadczenie usług oraz udzielonego pełnomocnictwa
OGŁASZA
przetarg ustny w formie licytacji
na sprzedaż niżej wymienionych lokali mieszkalnych położonych w Katowicach
wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości
 
1. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Katowicach przy ul. ŻELEŃSKIEGO 75
-  cena wywoławcza: 149  000  zł,                 wadium:  14 900 zł,           postąpienie:  1 500 zł
-  powierzchnia użytkowa:  64,50 m² (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c.)
-  pomieszczenie  przynależne: 2 piwnice o łącznej powierzchni 18,70 m²
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o.
-  udział w nieruchomości wspólnej:  832/15110
Dzielnica:  Kostuchna                                       Piętro: parter
 
2. Lokal mieszkalny nr 12 położony w Katowicach przy ul. ŻELEŃSKIEGO 75
-  cena wywoławcza: 99  000  zł,                   wadium:  9 900 zł,             postąpienie:  1 000 zł
-  powierzchnia użytkowa:  43,70 m² (1 pokój,  kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c.)
-  pomieszczenie  przynależne: piwnica o powierzchni 7,40 m²
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o.
-  udział w nieruchomości wspólnej:  511/15110
Dzielnica:  Kostuchna                                       Piętro: 2
 
3. Lokal mieszkalny nr 9 położony w Sosnowcu przy ul. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 3
-  cena wywoławcza:   87 000  zł,                  wadium:   8 700 zł,            postąpienie:   1 000 zł
-  powierzchnia lokalu:  76,20 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z w.c., przedpokój)
-  wyposażenie w instalacje: elektr., wod.-kan., gaz, c.o., c.w.
-  pomieszczenie  przynależne: brak
-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,00606
Dzielnica:  Juliusz                                             Piętro: parter
 
4. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Sosnowcu przy ul. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 19
-  cena wywoławcza:    100 000 zł,                wadium:   10 000 zł,          postąpienie:  1 000 zł
-  powierzchnia lokalu:  49,40 m² (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c.)
-  wyposażenie w instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa, c.o., c.w.
-  pomieszczenie  przynależne: piwnica o powierzchni 2,30 m²
-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,00411
Dzielnica:  Os. Juliusz                                        Piętro: parter
 
5. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Świętochłowicach przy ul. FIGUŁY 26
-  cena wywoławcza:   50 000  zł,                  wadium:   5 000 zł,            postąpienie:   500 zł
-  powierzchnia lokalu:  64,89 m² (3 pokoje, kuchnia, łazienka z w.c., przedpokój)
-  wyposażenie w instalacje: elektr., wod.-kan., gaz, piece węglowe
-  pomieszczenie  przynależne: piwnica o powierzchni 6,18 m2  
-  udział w nieruchomości wspólnej:  0,0352
Dzielnica:  Chropaczów                                       Piętro: 1
 
Lokale przeznaczone są do sprzedaży w przetargu ustnym w formie licytacji. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej.
 
Termin i miejsce przetargu:
11.08.2016r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro).  Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 20.07.2016r. do 10.08.2016r., po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w poszczególnych Administracjach:
Poz. 1 i 2 Administracja Murcki z siedzibą przy ul. Kściuczyka 3b w Katowicach, tel. 32 209 40 04
Poz. 3 i 4 Administracja Kazimierz z siedzibą przy ul. Ogrodowej 1 w Sosnowcu, tel. 32 296 89 55
Poz. 5 Administracja Śląsk z siedzibą przy ul. Warsztatowej 4 w Rudzie Śląskiej, tel. 32 342 34 75
 
Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Restrukturyzacji Majątku Mieszkaniowego pod numerami telefonów: 32 781 66 16 w. 56 oraz 698 641 906.

Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 08.08.2016r. (poniedziałek) - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto:
PKO BP S.A. o/ Katowice numer: 73 1020 1026 0000 1602 0265 1206.
W tytule przelewu należy wpisać: WADIUM (adres mieszkania), IMIĘ I NAZWISKO (osoby przystępującej do przetargu)/FIRMA Oferenta.
-Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
-Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
-Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
4. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi w całości Nabywca. 
5. Nabywca przystąpi do aktu notarialnego we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej po uzyskaniu zgód korporacyjnych w terminie nie dłuższym niż 21 dni od otrzymania ostatniej z wymaganych zgód.
6. Osoby uczestniczące w przetargu:
- działające nie we własnym imieniu powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli,
- powinny posiadać ze sobą dowód osobisty oraz dowód wpłaty wadium,
- prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.
 
Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: www.sdsm.pl.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.