Dzisiaj jest: 28.10.2021, imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Burmistrz Rychwał

Dodano: 5 lat temu Czytane: 242

Zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Rychwał

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ
Burmistrz Rychwała ogłosił przetarg ustny nieograniczony na zbycie nw. nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Rychwał.
Nieruchomość gruntowa położona w mieście Rychwał przy ul. Konińskiej, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerami: 450/5, 443/4, 451/7 obręb Rychwał o łącznej powierzchni 0,6595 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr: KN1N00042013/4. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkami: warsztatowo - biurowym o powierzchni użytkowej 483,67m2, hali z zapleczem magazynowym o powierzchni użytkowej 232,05m2, portierni o powierzchni użytkowej 10,24m2, magazynu paliw o powierzchni użytkowej 14,90m2 oraz budowlami: myjnią płytową o powierzchni zabudowy 146,25m2, rampo – myjnią o powierzchni zabudowy 72,00m2, oraz wyposażeniem: dystrybutor paliw i zbiornik na olej napędowy o pojemności 6000 l. Nieruchomość stanowi własność gminy Rychwał. W planie zagospodarowania przestrzennego określona jest jako: U/P – teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, oraz E- tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka.
Przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w terminach: I – 09.06.2015 r. , II – 15.09.2015 r. , III - 30.11.2015 r., IV- 14.04.2016 r.,         V- 12.07.2016 r.  
Cena wywoławcza to: 243 500,00 zł. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
Przetarg odbędzie się 23.08.2016 r. o godz. 11:00 w Urzędzie  Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 21 / pokój nr 3 – Biuro Przewodniczącego Rady Miejskiej/.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Uchylanie się od zawarcia umowy skutkuje przepadnięciem wadium. Wadium musi być wpłacone najpóźniej do dnia  19.08.2016 r. na rachunek w BS Konin O/Rychwał  36 8530 0000 0800 0130 2000 0008        z tym, że datą dokonania wpłaty wadium na rachunek jest data uznania ww. rachunku  bankowego.
Działka oznaczona numerem ewidencyjnym numer 450/5 obręb Rychwał obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym nieodpłatnej i nieograniczonej służebności przesyłu na rzecz Energa – Operator Spółka Akcyjna. Niniejsze obciążenie zapisano w dziale III KW.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości w ciągu 21 dni o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości. Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w UGiM w Rychwale, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, pok. 1 lub pod tel. 63 248 10 01 wew. 20 w godzinach pracy urzędu.
Treść ogłoszenia wywieszono na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu, opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Rychwał: http://www.rychwal.pl/ (zakładka aktualności), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rychwał: http://bip.rychwal.pl/ (zakładka przetargi/ nieruchomości) a także zamieszczono wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym w internetowym serwisie prasowym: INFOPUBLIKATOR.pl pod adresem: (www.infopublikator.pl).
Burmistrz Rychwała ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.