Dzisiaj jest: 28.9.2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Zarządzenie Burmistrza Gminy Leśna

Dodano: 5 lat temu Czytane: 204

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR 138/2016
BURMISTRZA LEŚNEJ
z dnia 18 lipca 2016 roku.
W sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w drodze   bezprzetargowej
.
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2016 r. Dz.U. poz.466 ) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U z 2015 r. poz.1774 ze zm.) oraz Uchwały Nr IV/29/2015 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 lutego 2015 r.  w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Leśna., Burmistrz Leśnej zarządza co następuje:  
§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie  bezprzetargowym nieruchomość przedstawioną w załączniku do niniejszego zarządzenia, stanowiącą własność Gminy Leśna. 
§ 2
Podana w wykazie cena zbycia nieruchomości w trybie  bezprzetargowym  wiąże do dnia 26 czerwca 2017r.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami  Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Leśnej.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.