Dzisiaj jest: 26.9.2021, imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Burmistrz Rychwała

Dodano: 5 lat temu Czytane: 224

Zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Rychwał

WYCIĄG Z OGŁOSZENIAO PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

Burmistrz Rychwała ogłosił przetarg ustny nieograniczony na zbycie nw. nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Rychwał.
Nieruchomość gruntowa położona w Rychwale  przy ul. Grodzieckiej (droga wyjazdowa w kierunku na Jarocin), oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 734/19 obręb Rychwał o powierzchni 1,5139 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr: KN1N00015732/2. Cena wywoławcza za nieruchomość to: 329.000,00 zł – podatek VAT nienależny. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkami: administracyjnym o powierzchni 287,70 m2, magazynowym o powierzchni 115,61 m2 , warsztatowym  o powierzchni 253,10 m2, zakładu remontowego o powierzchni 206,00 m2, portierni o powierzchni 14,15 m2, oraz budowlami: (szambo, utwardzone drogi i place 2160 m2, ogrodzenie, oświetlenie oraz instalacje wodno kanalizacyjne, energetyczne i telefoniczne).     W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość określona jest jako: Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się 12.07.2016. r
Przetarg odbędzie się 23.08.2016 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale, Plac Wolności 21 /pokój nr 3 – Biuro Przewodniczącego Rady Miejskiej /.  W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). Uchylanie się od zawarcia umowy skutkuje przepadnięciem wadium. Wadium musi być wpłacone najpóźniej do dnia 19.08.2016 r. na rachunek w BS Konin O/Rychwał  36 8530 0000 0800 0130 2000 0008 z tym, że datą dokonania wpłaty wadium na rachunek jest data uznania ww. rachunku bankowego.
Warunkiem zbycia nieruchomości jest ustanowienie na rzecz Gminy Rychwał na nabywanej działce nr: 734/19 obręb Rychwał nieodpłatnej służebności przesyłu w rozumieniu art. 3051 kc, polegającej na prawie korzystania z tej działki w celu kontrolowania, utrzymania, konserwacji, usuwania awarii sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz ustanowienie na przedmiotowej działce nieodpłatnej służebności wjazdu na przyległą działkę 734/18 obręb Rychwał (istniejącym już wjazdem), poza tym nieruchomość wolna jest od innych obciążeń i zobowiązań. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości w ciągu 21 dni o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w UGiM w Rychwale, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, pok. 1 lub pod tel. 63 248 10 01 wew. 20 - w godzinach pracy urzędu.
Treść ogłoszenia wywieszono na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu, opublikowano na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Rychwał: http://www.rychwal.pl/ (zakładka aktualności), oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rychwał: http://bip.rychwal.pl/ (zakładka przetargi/ nieruchomości) a także zamieszczono wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym w internetowym serwisie prasowym: INFOPUBLIKATOR.pl pod adresem: (www.infopublikator.pl).
Burmistrz Rychwała ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.