Dzisiaj jest: 27.10.2021, imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Burmistrz Chełmka

Dodano: 5 lat temu Czytane: 273

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w obrębie Bobrek i Gorzów

I N F O R M A C J A
O  W Y W I E S Z E N I U   W Y K A Z Ó W
            Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz w wykonaniu:
1. Uchwały Nr XVI/181/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 czerwca2016 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w obrębie Bobrek i Gorzów przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, następujące nieruchomości gruntowe, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
-        1277/9 o pow. 0.0153 ha, objęta KW nr KR1E/00023988/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowy w Oświęcimiu, położona w obrębie Bobrek, w Bobrku,
-        852/17 o pow. 0.0023 ha, objęta KW nr KR1E/00060702/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowy  w Oświęcimiu, położona w obrębie Gorzów, w Gorzowie,
-        852/16 o pow. 0.0022 ha, objęta KW nr KR1E/00060702/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowy      w Oświęcimiu, położona w obrębie Gorzów, w Gorzowie.
2. Uchwały nr XVI/182/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 czerwca2016 roku w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki położonej w Chełmku przy ul. Księdza Wcisło przeznacza do sprzedaży w drodze przetargowej, nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3309 o pow. 0.0703 ha wraz z działką nr 1075/70 o pow. 0.0071 ha, objęta KW    nr KR1E/00024296/9 prowadzoną w Sądzie Rejonowy w Oświęcimiu, położona w obrębie Chełmek,  w Chełmku przy ul. Księdza Wcisło.
3. Uchwały nr XL/371/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 sierpnia2014 roku w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym działki położonej w Chełmku przy ul. Mickiewicza przeznacza do sprzedaży w drodze przetargowej, nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3289 o pow. 0.0719 ha, objęta KW nr KR1E/00032742/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowy w Oświęcimiu, położona w obrębie Chełmek, w Chełmku przy ul. Mickiewicza.
            Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 19 lipca 2016 roku do dnia 09 sierpnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
            Bliższych informacji w sprawie dzierżawy w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.
Otrzymują:
A/a.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.