Dzisiaj jest: 28.10.2021, imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Starosta Ostrowiecki

Dodano: 5 lat temu Czytane: 312

Zamiar wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w miejscowości Okół (obręb 7)

GN.I.6821.1.84-129.2016
O G Ł O S Z E N I E
Starosta Ostrowiecki, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w miejscowości Okół (obręb 7), gm. Bałtów, składających się z działek: nr 3411 o pow. 0,0566 ha, nr 3377 o pow. 0,2096 ha, nr 3433 o pow. 0,2445 ha, nr 3434 o pow. 0,0923 ha, nr 3692 o pow. 0,2806 ha, nr 3474 o pow. 0,0629 ha, nr 3376 o pow. 0,3110 ha, nr 3305 o pow. 0,1665 ha, nr 3397 o pow. 0,3977 ha, nr 3686 o pow. 0,2486 ha, nr 3534 o pow. 0,1702 ha, nr 3537 o pow. 0,1341 ha, nr 3664 o pow. 0,2000 ha, nr 3688 o pow. 0,4651 ha, nr 3689 o pow. 0,1792 ha, nr 3696 o pow. 0,4772 ha, nr 3406 o pow. 0,3995 ha, nr 3350 o pow. 0,1638 ha, nr 2952 o pow. 0,3021 ha, nr 3148 o pow. 0,1923 ha, nr 3611 o pow. 0,4003 ha, nr 3517 o pow. 0,0784 ha, nr 3682 o pow. 0,1429 ha, nr 3672 o pow. 0,0169 ha, nr 3705 o pow. 0,2992 ha, nr 3351 o pow. 0,2000 ha, nr 3178 o pow. 0,3826 ha, nr 3251 o pow. 0,1152 ha, nr 3609 o pow. 0,1699 ha, nr 3252 o pow. 0,0880 ha, nr 3337 o pow. 0,1424 ha, nr 2912 o pow. 0,0222 ha, nr 3573 o pow. 0,0101 ha, nr 3575 o pow. 0,0509 ha, nr 3446 o pow. 0,4649 ha, nr 3257 o pow. 0,1430 ha, nr 2951 o pow. 0,1245 ha, nr 3539 o pow. 0,6086 ha, nr 3346 o pow. 0,1962 ha, nr 3633 o pow. 0,5000 ha, nr 3311 o pow. 0,1253 ha,
nr 3225 o pow. 0,0523 ha, nr 3542/1 o pow. 0,1282 ha, nr 3574 o pow. 0,0153 ha, nr 3542/2 o pow. 0,0552 ha, nr 3570 o pow. 0,4753 ha, nr 3543 o pow. 0,0899 ha, nr 3436 o pow. 0,2026 ha, nr 2940 o pow. 0,1237 ha, nr 3639 o pow. 0,6382 ha, poprzez zezwolenie Gminie Bałtów na budowę kanalizacji sanitarnej, w związku z realizacją celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Okół, gmina Bałtów.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostaną postępowania administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z opisanych wyżej nieruchomości.
Zgłoszenia należy składać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 (III piętro, pokój nr 303), tel. nr (41) 247 52 78.     

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. przy ul. Iłżeckiej 37, w siedzibie Urzędu Gminy Bałtów, Bałtów 32, zostanie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w  Ostrowcu Św. www.powiat.ostrowiecki.eu, na okres dwóch miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia.

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 19 lipca 2016 r.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.