Dzisiaj jest: 28.9.2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Ogłoszenie Starosty Ostrowieckiego

Dodano: 5 lat temu Czytane: 306

Zamiar wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w gminie Kunów

GN.I.6821.1.57-64.2016
O G Ł O S Z E N I E
Starosta Ostrowiecki, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), informuje o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych:
  1. w Janiku, gm. Kunów (obręb 6), składających się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 189 o pow. 0,7200 ha, nr 614 o pow. 0,7200 ha, nr 615 o pow. 0,7000 ha, nr 536 o pow. 0,8787 ha,
  2. w Kunowie (obręb 1), składających się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 47/2 o pow. 0,3153 ha, 48/2 o pow. 1,8631 ha, 89/2 o pow. 0,4056 ha,
  3. w Kolonii Inwalidzkiej (obręb 7), składających się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 114/2 o pow. 1,5300 ha, nr 270 o pow. 0,6664 ha, nr 306 o pow. 0,6664 ha
poprzez zezwolenie Gminie Kunów na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania ścieków sanitarnych tj. kolektora kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DN200 oraz DN250 wraz z ustanowieniem pasa strefy kontrolowanej rurociągu o szer. 1,5 m od ściany zewnętrznej rurociągu, w związku z inwestycją polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej Janik-Kunów.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostaną postępowania administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z opisanych wyżej nieruchomości.
Zgłoszenia należy składać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 (III piętro, pokój nr 303), tel. nr (41) 247 52 78.     

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. przy ul. Iłżeckiej 37, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kunów przy ul. Warszawskiej 45B oraz zostanie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w  Ostrowcu Św. www.powiat.ostrowiecki.eu, na okres dwóch miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia.

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 16 maja 2016 r.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.