Dzisiaj jest: 28.9.2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

WÓJT GMINY ZBLEWO

Dodano: 5 lat temu Czytane: 258

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO

Zblewo, dnia 2016-07-19
 
WÓJT  GMINY ZBLEWO
NA PODSTAWIE  UCHWAŁY RADY GMINY ZBLEWO NR XII/137/2008
z dnia 14.02.2008 r.
OGŁASZA
II PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY NA
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZBLEWO
Lp. Nr działki Powierzchnia
ha
KW Miejscowość Cena nieruchomości (wywoławcza w zł) Wadium/
minimalne postąpienie w zł
1. 544/86 0,1273 GD1A/00044713/8 Pinczyn 26800,00 2700,00/
300,00
2. 544/40 0,2093 GD1A/00044713/8 Pinczyn 43800,00 4400,00/
500,00
3. 544/89 0,1024 GD1A/00044713/8 Pinczyn 23000,00 2300,00/
300,00
4. 544/87 0,1182 GD1A/00044713/8 Pinczyn 27000,00 2700,00/
300,00
5. 544/88 0,1084 GD1A/00044713/8 Pinczyn 25000,00 2500,00
300,00
6. 544/62 0,1878 GD1A/00044713/8 Pinczyn 39500,00 4000,00/
400,00
7. 544/91 0,1000 GD1A/00044713/8 Pinczyn 24000,00 2400,00/
300,00
8. 544/92 0,1000 GD1A/00044713/8 Pinczyn 23000,00 2300,00/
300,00
9. 544/93 0,1127 GD1A/00044713/8 Pinczyn 22600,00 2300,00/
300,00
10. 544/95 0,1000 GD1A/00044713/8 Pinczyn 24000,00 2400,00/
300,00
11. 544/96 0,1007 GD1A/00044713/8 Pinczyn 23000,00 2300,00/
300,00
12. 544/97 0,1161 GD1A/00044713/8 Pinczyn 22600,00 2300,00/
300,00
13. 544/71 0,6900 GD1A/00044713/8 Pinczyn 136700,00 13700,00/
1400,00
14. 544/72 0,7231 GD1A/00044713/8 Pinczyn 133100,00 13400,00/
1400,00
15. 544/73 0,7592 GD1A/00044713/8 Pinczyn 139700,00 14000,00/
1400,00
16. 544/74 0,3884 GD1A/00044713/8 Pinczyn 77000,00 7700,00/
800,00
17. 544/75 0,4196 GD1A/00044713/8 Pinczyn 83100,00 8400,00/
900,00
18. 544/76 1,0942 GD1A/00044713/8 Pinczyn 189300,00 19000,00/
2000,00
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %
  
Na w/w działki Gmina Zblewo posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Zblewo Nr IX/92/2007 z dnia 27 września 2007 r. zmieniony uchwałą Rady Gminy Nr XXII/219/2012 z dnia 10 października 2012 r. i  uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/386/2014 z dnia 29 października 2014 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. poz. 4470.

Przetarg odbędzie się 23 sierpnia 2016 r. (wtorek) o godz. 10.00 w pokoju nr 17 Urzędu Gminy w Zblewie.
Wadium płatne jest do kasy Urzędu Gminy w Zblewie lub na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Skórczu Oddział w Zblewie nr r-ku  28834200094000010120000003    w terminie do dnia 19 sierpnia 2016 r.
Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.
Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu organizator przetargu obowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje na temat powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zblewie, pokój nr 17 lub pod numerem telefonu Zblewo.

Zblewo, dnia 2016-07-19
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.