Dzisiaj jest: 24.10.2021, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.

Dodano: 5 lat temu Czytane: 181

Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
z siedzibą pod adresem:
Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 88 904 600,00 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach:    KRS 0000077664
OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji

na ustanowienie odrębnej własności n/w lokali mieszkalnych
wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w części wspólnej nieruchomości
 
1. Lokal mieszkalny nr 10 położony w Mysłowicach przy ul. BRZEZIŃSKIEJ 58A
 • cena wywoławcza:    54 100  zł
 • wadium5 410  zł
 • postąpienie:  1 000  zł
 • powierzchnia lokalu70,00 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
 • pomieszczenie przynależne : piwnica 14,8 m2
 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe,
 • udział w nieruchomości wspólnej:  0,1069
Dzielnica:  Brzezinka                           Ilość kondygnacji: 3                           Piętro: 2(poddasze) 
 
2. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Mysłowicach przy ul. SOSNOWIECKIEJ 2
 • cena wywoławcza:    25 600  zł,                   wadium:   2 560  zł,             postąpienie:  500  zł
 • powierzchnia lokalu:  30,50 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
 • pomieszczenie przynależne : piwnica 2,8 m2
 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe,
 • udział w nieruchomości wspólnej:  0,1080
Dzielnica:  Piasek                 Ilość kondygnacji: 2                           Piętro: parter
 
3. Lokal mieszkalny nr 4 położony w Mysłowicach przy ul. SOSNOWIECKIEJ 2
 • cena wywoławcza:    20 600  zł,                   wadium:   2 060  zł,             postąpienie:  500  zł
 • powierzchnia lokalu:  31,80 m² (1 pokój, kuchnia)
 • pomieszczenie przynależne : piwnica 1,7 m2 , WC – 1,0 m2
 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe,
 • udział w nieruchomości wspólnej:  0,1087
Dzielnica:  Piasek                 Ilość kondygnacji: 2                           Piętro: parter 
 
4. Lokal mieszkalny nr 10 położony w Mysłowicach przy ul. STAWOWA 22A
 • cena wywoławcza:    16 400  zł,                   wadium:   1 640  zł,             postąpienie:  500  zł
 • powierzchnia lokalu:  22,00 m² (1 pokój z aneksem kuchennym, łazienka z WC, przedpokój)
 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe,
 • udział w nieruchomości wspólnej:  0,0056
Dzielnica:  Piasek                 Ilość kondygnacji: 4                           Piętro: 3 (poddasze)
 
5. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Mysłowicach przy ul. Boliny 12
 • cena wywoławcza:    38 300  zł,                   wadium:   3 830  zł,             postąpienie:  500  zł
 • powierzchnia lokalu:  44,80 m² (1 pokój, kuchnia, łazienka z WC)
 • pomieszczenie przynależne : piwnica 3,8 m2
 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe,
 • udział w nieruchomości wspólnej:  0,0124
Dzielnica:  Piasek                 Ilość kondygnacji: 4                           Piętro: parter
 
6. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Mysłowicach przy ul. Boliny 12 A
 • cena wywoławcza:    28 600  zł,                   wadium:   2 860  zł,             postąpienie:  500  zł
 • powierzchnia lokalu:  37,90 m² (1 pokój, kuchnia)
 • pomieszczenie przynależne : WC 1,4 m2
 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe,
 • udział w nieruchomości wspólnej:  0,0101
Dzielnica:  Piasek                 Ilość kondygnacji: 4                           Piętro: parter
 
7. Lokal mieszkalny nr 6 położony w Mysłowicach przy ul. Boliny 12 A
 • cena wywoławcza:    27 000  zł,                   wadium:   2 700  zł,             postąpienie:  500  zł
 • powierzchnia lokalu:  40,00 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC)
 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe,
 • udział w nieruchomości wspólnej:  0,0102
Dzielnica:  Piasek                 Ilość kondygnacji: 4                           Piętro: 1 
 
8. Lokal mieszkalny nr 11 położony w Mysłowicach przy ul. Boliny 12 A
 • cena wywoławcza:    31 000  zł,                   wadium:   3 100  zł,             postąpienie:  500  zł
 • powierzchnia lokalu:  46,80 m² (1 pokój, kuchnia, przedpokój)
 • pomieszczenie przynależne : piwnica 3,5 m2 , WC 1,4 m2
 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe,
 • udział w nieruchomości wspólnej:  0,0132
Dzielnica:  Piasek                 Ilość kondygnacji: 4                           Piętro: 2 
 
9. Lokal mieszkalny nr 1 położony w Mysłowicach przy ul. Boliny 14
 • cena wywoławcza:    36 400  zł,                   wadium:   3 640  zł,             postąpienie:  500  zł
 • powierzchnia lokalu:  55,30 m² (2 pokoje, kuchnia)
 • pomieszczenie przynależne : piwnica 4,8 m2 , WC 1,1 m2
 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe,
 • udział w nieruchomości wspólnej:  0,0157
Dzielnica:  Piasek                 Ilość kondygnacji: 4                           Piętro: parter
 
10. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Mysłowicach przy ul. Boliny 14
 • cena wywoławcza:    38 200  zł
 • wadium:   3 820  zł
 • postąpienie:  500  zł
 • powierzchnia lokalu:  57,20 m² (2 pokoje, kuchnia)
 • pomieszczenie przynależne : piwnica 10,5 m2 , WC 1,1 m2
 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., ogrzewanie piecowo-węglowe,
 • udział w nieruchomości wspólnej:  0,0176
Dzielnica:  Piasek                 Ilość kondygnacji: 4                           Piętro: 1
 
11. Lokal mieszkalny nr 6 położony w Mysłowicach przy ul. Boliny 14
 • cena wywoławcza:    49 300  zł
 • wadium:   4 930  zł
 • postąpienie:  500  zł
 • powierzchnia lokalu:  57,40 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój)
 • pomieszczenie przynależne : piwnica 7,1 m2
 • wyposażenie w instalacje: elektryczna, wod.-kan., etażowa instalacja c.o.,
 • udział w nieruchomości wspólnej:  0,0165
Dzielnica:  Piasek                 Ilość kondygnacji: 4                           Piętro: 1
 
Lokale przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena mieszkania uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej.
 
Termin i miejsce przetargu :
31 sierpień 2016 r. (środa) o godz. 9:00  w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w  Katowicach (1 piętro).
 
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 25 lipca 2016 r. do 29 sierpnia 2016 roku, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Mysłowice z siedzibą przy ul. Świerczyny 7 w Mysłowicach tel. 32/ 318-29-00.
Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargowych udziela Dział Restrukturyzacji Majątku Mieszkaniowego pod numerami telefonów : 32/781-66-16 w. 25 i 62    lub kom. 728 350 017.
 
Warunki przystąpienia do przetargu :
1.Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 29 sierpnia 2016 r. (poniedziałek) -  decyduje data wpływu kwoty wadium  na konto Spółki:  
PKO BP  O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258
 • Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
 • Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.
 • Wadium złożone przez Nabywcę  zostanie zarachowane na poczet ceny.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  
3. Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
4. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości nabywca.
5. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód Korporacyjnych.
6. Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.
7. Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.
 
Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej:  www.sdsm.pl.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.