Dzisiaj jest: 21.10.2021, imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

Urząd Miasta Opoczno

Dodano: 5 lat temu Czytane: 568

Gmina Opoczno zachęca do kupna terenów inwestycyjnych w Januszewicach

(Cena nieruchomości jest ceną orientacyjną i ma charakter informacyjny – nie stanowi ceny ostatecznej – ani oferty w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego)
 

 
 
 
Zatrzymaj się w Opocznie
 
Położenie i dostępność komunikacyjna
Opoczno to miasto powiatowe położone w centrum Polski, w województwie łódzkim – w jego południowo-wschodniej części.
Znajduje się na styku szlaków komunikacyjnych:
- drogi krajowej nr 12 (docelowo planowana droga ekspresowa S12)
- CMK (Centralnej Magistrali Kolejowej) z przystankiem kolejowym Opoczno-Południe
- linii kolejowej nr 25 z Koluszek do Skarżyska-Kam. z bocznicami kolejowymi
- dróg wojewódzkich DW713 oraz DW726.
 
Najbliższa autostrada A1 znajduje się w odległości 45 km, natomiast droga ekspresowa S8 w odległości 32 km.
Najbliższe lotniska: Radom -75,3 km; Kielce – 83,4 km; Łódź – 88,8 km; Warszawa – 136 km.
 
Opoczno jest gminą miejsko-wiejską o powierzchni ogółem 190,45 km2, którą zamieszkuje 35 001 mieszkańców. Przez teren Opoczna przepływają dwie rzeki: Drzewiczka oraz Wąglanka.
Taka lokalizacja Opoczna jest niewątpliwie atutem. 
 
Struktura gospodarcza
Dominującą w gminie gałęzią przemysłu jest branża ceramiczna, mająca głębokie tradycje. W XIX wieku wybudowano w Opocznie pierwszą fabrykę płytek kamionkowych, która ulegając równym przekształceniom i zmianom funkcjonuje do dnia dzisiejszego. 

Dzięki takim firmom jak OPOCZNO oraz Ceramika Paradyż – potentatom w dziedzinie produkcji płytek ceramicznych, a także licznym mniejszym zakładom Opoczno postrzegane jest jako zagłębie ceramiczne. 
 
Drugie miejsce pod względem znaczenia dla gospodarki gminy zajmuje przemysł włókienniczy. Przedstawicielem tej branży jest zakład Optex S.A., specjalizujący się w produkcji tkanin. 

Od kilku lat rośnie znaczenie dla gospodarki gminy przemysłu wydobywczego opartego na naturalnych bogactwach (piasku kwarcowym, wapieniach, glinkach ceramicznych, żwirach, piaskach budowlanych, piaskowcach), branży metalowej, odlewniczej i przetwórstwa rolno - spożywczego (szczególnie branże: mięsna i piekarnicza). 
 
Potencjał ludzki, edukacja
 
W gminie są licea ogólnokształcące, technika (kształcące m.in. w zawodzie Informatyk, Technolog Żywności, Mechatronik, Elektronik, Mechanik, Spedytor, Technolog Ceramiki) i szkoły zawodowe (kształcące m.in. w zawodzie Elektromechanik, Monter Elektronik, Elektryk, Monter Mechatronik).
Władze samorządowe są otwarte na współprace z przedsiębiorstwami w celu dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy. Gmina Opoczno współpracuje z Akademią Górniczo– Hutniczą w Krakowie. W pobliskim Tomaszowie Mazowieckim znajduje się filia Uniwersytetu Łódzkiego.
 
Infrastruktura techniczna
 
Miasto Opoczno ma dobrze rozwinięta infrastrukturę techniczną niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej. W każdym z rejonów miasta istnieje możliwość podłączenia nowych odbiorców zarówno do sieci energetycznej, gazowej, jak tez wodociągowej i kanalizacyjnej.
 
Historia 
Opoczno to miasto o średniowiecznych tradycjach – pierwsza wzmianka historyczna o Opocznie pochodzi z 1284 r. Dziś miasto stanowi centrum powiatu opoczyńskiego. Na jego terenie zlokalizowane są jednostki pełniące funkcje administracyjne, usługowe i oświatowo-kulturalne o znaczeniu ponadlokalnym. Gmina Opoczno to region o charakterystycznych, swoistych cechach przejawiających się w języku, historii i kulturze. Ludność tej ziemi wyróżnia się gwarą, strojem oraz specyfiką wielu elementów folkloru. Tradycje i obyczaje przodków są kultywowane do dziś. W Opocznie swoją kolebkę ma 57-letni Zespół Pieśni i Tańca „TRAMBLANKA”, który wykorzystuje folklor opoczyński. To z opoczyńskiego Tadeusz Sygietyński – twórca Zespołu Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” czerpał wiedzę, zbierał przyśpiewki i utwory ludowe. Po dziś dzień zespół zaczyna swoje występy tańcem opoczyńskim.
 
Tereny inwestycyjne:
 

Najważniejsze informacje:

Nazwa lokalizacji oraz numery działek
 • OPOCZNO-JANUSZEWICE (nr działki 606/2)
Maksymalna dostępna powierzchnia
 • 18,75 ha
Przeznaczenie
 • Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Opocznie nr XIII/114/2015 z 05.10.2015 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Opoczno – teren przeznaczony pod zabudowę produkcyjną, składy i magazyny
Obecne użytkowanie
 • tereny rolne
Ograniczenia wysokości budynków
 • bez ograniczeń
Procent dopuszczalnej zabudowy
 • bez ograniczeń
Autostrada / droga krajowa
 • droga krajowa nr 12 – poprzez węzeł wjazdowy Opoczna od strony Piotrkowa Trybunalskiego graniczy z terenem
 • autostrada A1 – 45 km
 • droga ekspresowa S8 – 32 km
Kolej
 • Opoczno Południe – 2,3 km
 • Opoczno Miasto – 3,6 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe
 • Radom – 75,3 km
 • Kielce – 83,4 km
 • Łódź – 88,8 km
Infrastruktura
 • dostępna
Orientacyjna cena za m2
 • 20,00 zł
 
Ulgi podatkowe dla inwestorów
Przedsiębiorcy zwiększający zatrudnienie lub dokonujący nowych inwestycji w Gminie Opoczno uzyskują możliwość zwolnienia od podatku od nieruchomości do 4 lat. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest utworzenie odpowiedniej liczby nowych miejsc pracy i utrzymanie ich przez określony czas LUB zrealizowanie nowej inwestycji o nakładach na określonym poziomie. Zwolnienia te reguluje uchwała nr XLI/406/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 9 maja 2014 r.
 
Warunki uzyskania zwolnienia: 


 
Kontakt:
Tomasz Milczarek
Asystent Burmistrza ds. Obsługi Inwestorów
tel. +48 44 736 31 57; +48 501 387 880
e-mail: invest@um.opoczno.pl
www: http://www.opoczno.pl/strona-4-Dla_Inwestora.html
 
Warto zainwestować w Opocznie
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.