Dzisiaj jest: 28.9.2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Urząd Gminy Czernica

Dodano: 5 lat temu Czytane: 289

Przeznaczenie do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050.63.2016
Wójta Gminy Czernica z dnia 19 lipca 2016 r. 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz. U z 2015 r. poz. 1774 ze zm. ) oraz zarządzenia Nr 0050.21.2016 Wójta Gminy Czernica z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Czernica, zarządzam co następuje: 
§ 1.
Przeznaczam do oddania w dzierżawę niezabudowaną nieruchomość stanowiącą mienie Gminy Czernica stanowiąca działki o numerach 230/2 i 234 położone w obrębie Chrząstawa Wielka o łącznej powierzchni 1,7839 ha.
§ 2.
Nieruchomość opisaną w § 1. podaję do publicznej wiadomości w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5.
Zarządzenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica na okres 21 dni
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.63.2016 Wójta Gminy Czernica z dnia 19 lipca 2016 r.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.