Dzisiaj jest: 28.9.2021, imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

Dodano: 5 lat temu Czytane: 258

Sprzedaż lokalu

Jedlina-Zdrój 2016-07-20
BURMISTRZ MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ 
GPM.6840.34.2014
WYCIĄG
Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

B U R M I S T R Z    M I A S T A    J E D L I N A-Z D R Ó J
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o powierzchni użytkowej 141,94 m2, położonego na parterze budynku przy ulicy Pokrzywianka nr 1 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 245/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,0767 ha, oznaczonego numerem ewidencyjnym 42/1.
Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr SW1W/00044343/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu.
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Lokal o przeznaczeniu na cele niemieszkalne składa się z korytarza, dwóch pomieszczeń oraz dwóch zespołów sanitarnych. Wyposażony jest w pomieszczenie przynależne o powierzchni 16,00m2. Posiada instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200).
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 42/1 oznaczona jest symbolem 2MW z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
Plan zagospodarowania przestrzennego dostępny pod adresem: www.bip.um.jedlina.pl.
 2) w ewidencji gruntów działka nr 42/1 oznaczona jest użytkiem B – tereny mieszkaniowe.
CENA WYWOŁAWCZA: 129 100 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto złotych), w tym: cena lokalu: 94% ceny oraz cena udziału w gruncie: 6% ceny.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) przedmiotowa dostawa podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.
TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:
Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2016 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2.
WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA:
Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu nr 13102050950000560200114280 w wysokości 10 000 zł, nie później niż 17.08.2016 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium – lokal ul. Pokrzywianka 1”.
INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU:
Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.um.jedlina.pl) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia zostanie wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój.
DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
ul. Poznańska nr 2
tel. 748455-215 wew. 20
www.jedlinazdroj.eu/link gospodarka 
www.bip.um.jedlina.pl/ogłoszenia o przetargach
e-mail: nieruchomosci@jedlinazdroj.eu 
Sporządziła: A. Mazur
Z up. Burmistrza Miasta
Romuald Wysocki
ZASTĘPCA BURMISTRZA
 
 
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.