Dzisiaj jest: 19.10.2021, imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Urząd Miasta Bielsko-Biała

Dodano: 5 lat temu Czytane: 266

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 69, stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała 
  WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 69,
stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała
Oznaczenie nieruchomości dz. 3918/11, dz. 3918/13
obj. Kw BB1B/00097805/6
obręb Lipnik
Łączna powierzchnia nieruchomości 2367 m2
Cena wywoławcza nieruchomości 623.200,00 zł
Wysokość wadium 60.000,00 zł

Przetarg odbędzie się 23 września 2016r. o godz. 10.00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej plac Ratuszowy 5.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej plac Ratuszowy 6 oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://bip.um.bielsko.pl/?id=56

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej plac Ratuszowy 6 – Biuro Obsługi Interesanta – parter, stanowisko nr 4 tel. 33-4971-806 lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa – plac Ratuszowy 5 tel. 33-4701-231.
 
 
OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 69
stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Bielsko-Biała 

Oznaczenie nieruchomości dz. 3918/11, dz. 3918/13
obj. Kw BB1B/00097805/6
obręb Lipnik
Łączna powierzchnia nieruchomości 2367 m2

Przeznaczenie nieruchomości budynek mieszkalny i gospodarczy

Cena wywoławcza nieruchomości 623.200,00 zł
Wysokość wadium 60.000,00 zł 

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 268,14 m2, częściowo podpiwniczonym, parterowym (nad garażem niewielkie piętro użytkowe), wybudowanym początkiem XX wieku oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 250,81 m2., parterowym, częściowo podpiwniczonym, wybudowanym w połowie XX wieku jako stodoła.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bielska-Białej nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem: „MNU” – przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, usługi. Należy zachować i adaptować istniejący zespół zabudowy składający się z domu i stodoły przy ul. Lipnickiej 69, z uwzględnieniem zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, określonych w punkcie 4 planu poprzez:
a) zachowanie równoległego układu zabudowy z podwórzem pomiędzy budynkami usytuowanymi szczytowo względem ulicy Lipnickiej,
b) w stosunku do budynku mieszkalnego:
- zachowanie bryły, wysokości i kształtu dachu naczółkowego, utrzymanie pokrycia dachówką,
- zachowanie detalu architektonicznego: gzymsów podokapowych, okapów ścian szczytowych pokrytych dachówką, przeszklonych nadświetli nad drzwiami, dekoracyjnego ceglanego komina,
- utrzymanie gabarytu pierwotnych (zachowanych) otworów okiennych i drzwiowych wraz z istniejącymi podziałami kwater okiennych (okna 8-kwaterowe),
c) w stosunku do budynku gospodarczego:
- zachowanie bryły, wysokości i kształtu dachu naczółkowego; utrzymanie pokrycia dachówką,
- zachowanie detalu architektonicznego: okapów ścian szczytowych pokrytych dachówką,
ozdobnych piorunochronów,
d) w przypadku uzasadnionym złym stanem technicznym możliwość rozbiórki obiektów po uzyskaniu zgody organu właściwego do spraw ochrony zabytków oraz po sporządzeniu dokumentacji do celów archiwalnych.
Nieruchomość można obejrzeć 2 września 2016r. (piątek) w godz. 12.00-13.00.
I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono 14 kwietnia 2016r.
 
  1. Przetarg odbędzie się 23 września 2016r. o godz. 10.00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej plac Ratuszowy 5.
  2. Wadium należy wpłacić nie później niż do 19 września 2016r. przelewem na konto: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Finansowo-Księgowy 25 1240 4142 1111 0000 4822 9638 Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu w wyżej podanym terminie.
  3. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni od daty przetargu, a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
  4. Wylicytowaną kwotę za nieruchomość należy uiścić w całości przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.
  5. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.
  6. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim plac Ratuszowy 6 (Biuro Obsługi Interesanta – parter, stanowisko nr 4 tel. 33-4971-806) lub 33-4701-231.
  7. Prezydent Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów.
Adres internetowy: http://www.um.bielsko.pl
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.