Dzisiaj jest: 21.10.2021, imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOLSK

Dodano: 5 lat temu Czytane: 382

Sprzedaż nieruchomości

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY DOLSK
Ogłasza X przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości :
Działki przeznaczone do sprzedaży położone są w obrębie ewidencyjnym gruntów Dolsk nad jeziorem Dolskim Wielkim, zapisane są w księdze wieczystej nr KW PO1M/00034799/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych i stanowią własność Gminy Dolsk. Księga wieczysta nie wykazuje żadnych obciążeń ani zobowiązań.
Lp. Działka nr Pow. w ha Cena wywoławcza netto Przeznaczenie w planie
  1. 1546/19 0,0701 32.800,-zł 2ML
  2. 1546/20 0,0703 32.900,-zł 2ML
  3. 1546/22 0,0702 32.900,-zł 2ML
  4. 1546/25 0,0784 36.700,-zł 2ML
  5. 1546/27 0,0745 34.900,-zł 2ML
  6. 1546/29 0,0745 34.900,-zł 2ML
  7. 1546/30 0,0744 34.800,-zł 2ML
  8. 1546/33 0,0658 30.800,-zł 3ML
  9. 1546/35 0,0680 31.900,-zł 3ML
10. 1546/36 0,0807 37.700,-zł 3ML
Do wylicytowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ceny netto doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.
W/wym. działki objęte są obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 29 czerwca 2010r. została podjęta Uchwała Nr XLVII/302/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Dolsk. (Treść uchwały do pobrania na stronie www.bip.dolsk.pl. link-Uchwały Rady-2010r.-Nr 302). Uchwała niniejsza została również ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod Nr 175 poz. 3294 w dniu 6.09.2010r.
W/wym. działki przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej letniskowej oznaczone w planie symbolami 2ML i 3ML.
Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2016r. o godz. 1000
w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 5.000,-zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2016r. na konto Urzędu SBL Śrem Oddział Dolsk Nr 31 9084 1013 0200 0143 2000 0002
Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk oraz zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dolsk.pl („gospodarka nieruchomościami”) i na stronie internetowej Gminy Dolsk (www.dolsk.pl). Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarczy w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk, biuro nr 16, tel.(061) 28 25 001.wew.44.
B U R M I S T R Z
Miasta i Gminy Dolsk
/-/ mgr HENRYK LITKA
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.