Dzisiaj jest: 27.10.2021, imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Ogłoszenie Burmistrza Żabna

Dodano: 5 lat temu Czytane: 340

Sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 736 o powierzchni 0,78 ha, położona w Odporyszowie

OGŁOSZENIE
RGG.6840.21.2016        
                                                                           Żabno, 21 lipca 2016 r.
Burmistrz Żabna ogłasza pierwszy, ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 736 o powierzchni 0,78 ha, położona w Odporyszowie. Nieruchomość objęta jest KW TR1D/00048009/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, klasa bonitacyjna:
RIVb – 0,30 ha, RV – 0,48 ha. Decyzją z 27 grudnia 2012 r., znak: RG.6730.97.2012 o warunkach zabudowy, ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.
         Cena wywoławcza nieruchomości: 55.200,00 zł netto + należny podatek VAT
         Wadium: 10.000,00 zł
         Termin przetargu: 31 sierpnia 2016 r. o godz. 1000
         Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Żabnie, pok. nr 4
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy w wysokości 10.000,00 zł na konto Gminy Żabno – BSR Kraków Oddział w Żabnie Nr 58 85890006 0290 0930 4053 0012 w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2016 r. włącznie.
 
Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Żabno w BSR Kraków Oddział w Żabnie.
Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym w ogłoszeniu osobiście wraz z dokumentem tożsamości oraz dowodem wpłaty wadium.

Uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę zostanie ustalony nabywcą,
a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu oraz telefonicznie pod nr telefonu 14-645-60-12 w. 41.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.