Dzisiaj jest: 25.7.2021, imieniny: Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Dodano: 5 lat temu Czytane: 462

Sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida

Ruciane-Nida, dnia 15.07.2016 r. 
IGK.6840.5.2016 
IGK.6840.6.2016
IGK.6840.7.2016
IGK.6840.8.2016
IGK.6840.9.2016

Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 roku, poz. 518 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, ujawnionych w Księgach wieczystych OL1P/00029403/8, OL1P/00030043/6, niżej wymienionych:
 
Numer działki Pow. w m2 Udział w nieruchomości wspólnej – dz. nr 227/32 o pow. 821m2 Obręb położenia Opis nieruchomości Cena wywoławcza netto Wadium
227/53 18 1/32 Ruciane-Nida Nieruchomości nie zabudowane położone przy ul. 11 Listopada. Na przedmiotowe nieruchomości zostały wydane warunki zabudowy – budowa budynków garażowych w zabudowie szeregowej. 5 658,00 zł 600,00 zł
227/54 18 1/32 Ruciane-Nida 5 658,00 zł 600,00 zł
227/55 18 1/32 Ruciane-Nida 5 658,00 zł 600,00 zł
227/56 18 1/32 Ruciane-Nida 5 658,00 zł 600,00 zł
227/57 18 1/32 Ruciane-Nida 5 658,00 zł 600,00 zł

II publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 25 sierpnia 2016 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida ul. Al. Wczasów 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2016 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 22 sierpnia 2016 r. włącznie (pokój nr 3 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
7. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 3, tel. 0/87/4254454, fax 0/87/4254456.
Podano do publicznej wiadomości: od dnia 22 lipca 2016r. do dnia 22 sierpnia 2016r.
Z up. BURMISTRZA
Danuta Kowalewska
SEKRETARZ GMINY
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.