Dzisiaj jest: 24.10.2021, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie

Dodano: 5 lat temu Czytane: 293

Naprawa obwałowań pola refulacyjnego Dębina

Zapytanie ofertowe

 
Zamawiający, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Plac Batorego 4 70-207 Szczecin zaprasza do złożenia oferty na
 
1. Tytuł zamówienia: Naprawa obwałowań pola refulacyjnego Dębina

2. Opis przedmiotu zamówienia: naprawa- przeformowanie zniszczonego przez zwierzynę korpusu obwałowań południowej kwatery pola. Prace wykonywane będą koparką zgarniakową gruntem z ukopu (przekopu)w ilości około m1,5m3/1m wału. Ponadto zamówienie obejmuje odmulenie rowu opaskowego (odprowadzającego wody porefulacyjne) o długości 1400 m. Przewóz sprzętu i ludzi tylko drogą wodną (pole  Dębina jest na wyspie na wys. 60 km toru wodnego Świnoujście – Szczecin, bez przystani)

3. Warunki udziału w postępowaniu* -niezbędne doświadczenie- w ciągu ostatnich  5 lat, a jeśli okres prowadzenie działalności jest krótszy- w ciągu tego okresu Oferent wykonał minimum 3 prace polegające na budowie lub remoncie obwałowań pól refulacyjnych, składowisk odpadów lub wałów p.powodziowych o wartości nie mniejszej, niż 40 tys. zł brutto każda.

4. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej najniższa cena

5. Osoba/y upoważniona/y do kontaktów z Wykonawcami Jan Kraska tel.91 4403 259 (kom. 609 027 227)

6. Oferta powinna zawierać:
a) nazwę Wykonawcy
b) adres Wykonawcy
c) cenę netto
d) stawkę podatku VAT
e) cenę brutto
f) termin wykonania zamówienia
g) podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
h) zgodę na podpisanie umowy na warunkach zawartych w załączonym do zapytania wzorze umowy*.

7. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 27 lipca 2016 r. do godziny 11:00 na adres Urząd Morski w Szczecinie Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 110 z dopiskiem: (oferta na naprawę  obwałowań pola refulacyjnego Dębin)  

8. Załączniki do oferty * nr 1- opis przedmiotu zamówienia nr 2 – wykaz prac podobnych

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.