Dzisiaj jest: 19.10.2021, imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

Dodano: 5 lat temu Czytane: 299

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 59,98 m2, położonego w budynku przy ulicy Moniuszki nr 8 w Jedlinie-Zdroju

Jedlina-Zdrój 2016-07-26
BURMISTRZ MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ 
GPM.6840.2.2016
WYCIĄG
Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
B U R M I S T R Z    M I A S T A    J E D L I N A-Z D R Ó J

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 59,98 m2, położonego w budynku przy ulicy Moniuszki nr 8 w Jedlinie-Zdroju z przynależną piwnicą o powierzchni 9,39 m2 wraz z udziałem wynoszącym 956/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, oraz w prawie własności działki gruntu nr 42/8 o powierzchni 0,1354 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00040700/8.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc oraz z pomieszczenia przynależnego – piwnicy i jest położony na wysokim parterze budynku. Lokal posiada okna skrzynkowe, drzwi płycinowe typowe. Drzwi wejściowe antywłamaniowe. Tynki cementowo-wapienne z ubytkami, miejscowo spękane. Okna lokalu mają wystawę północną i zachodnią z widokiem na sąsiednie tereny niezabudowane. W lokalu ogrzewanie: piec węglowy kuchenny i kaflowy w pokoju. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200 z późn. zm.).

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 42/8 oznaczona jest symbolem 4MW/U z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oraz 2KDL z zapisem teren drogi publicznej klasy lokalnej.
Plan zagospodarowania przestrzennego dostępny pod adresem: www.bip.um.jedlina.pl.
2) w ewidencji gruntów działka nr 42/8 oznaczona jest użytkiem B – tereny mieszkaniowe.

CENA WYWOŁAWCZA: 57 200 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) przedmiotowa dostawa podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2016 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2.

WYSOKOŚĆ WADIUM:
Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu nr 13102050950000560200114280 w wysokości 5 000 zł, nie później niż 23.08.2016 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium – lokal ul. Moniuszki 8/3”.

INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU:
Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.um.jedlina) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu).

DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
ul. Poznańska nr 2
tel. 748455-215 wew. 20
www.jedlinazdroj.eu/link gospodarka 
www.bip.um.jedlina.pl/ogłoszenia o przetargach
e-mail: nieruchomosci@jedlinazdroj.eu 
Sporządziła: A. Mazur 
Z up. Burmistrza Miasta
Romuald Wysocki
ZASTĘPCA BURMISTRZA
 
 
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.