Dzisiaj jest: 19.10.2021, imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój

Dodano: 5 lat temu Czytane: 262

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 38,06 m2, położonego w budynku przy Bolesława Chrobrego nr 3 w Jedlinie-Zdroju

Jedlina-Zdrój 2016-07-25
BURMISTRZ MIASTA
JEDLINA-ZDRÓJ
GPM.6840.8.2016
WYCIĄG
Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
B U R M I S T R Z    M I A S T A    J E D L I N A-Z D R Ó J

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 38,06 m2, położonego w budynku przy Bolesława Chrobrego nr 3 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 1340/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 319/3 o powierzchni 0,0139 ha, ustanowionego do dnia 04 lipca 2100 r., dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00024046/7.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i wc bez pomieszczeń przynależnych i jest położony na I piętrze budynku. Lokal posiada okna jednoskrzydłowe i parapety z PCV, drzwi płycinowe typowe, częściowo przeszklone. Drzwi wejściowe drewniane, bejcowane z widocznymi śladami zużycia. Tynki cementowo-wapienne z niewielkimi ubytkami, miejscowo spękane. Okna lokalu mają wystawę północną i zachodnią z widokiem na ulicę oraz sąsiednie zabudowania. W lokalu brak ogrzewania. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200 z późn. zm.).

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 319/3 oznaczona jest symbolem 1MW/U z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej. Plan zagospodarowania przestrzennego dostępny pod adresem: www.bip.um.jedlina.pl.
2) w ewidencji gruntów działka nr 319/3 oznaczona jest użytkiem B – tereny mieszkaniowe.

CENA WYWOŁAWCZA: 49 000 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), w tym: cena lokalu: 48 010 zł, cena udziału w gruncie: 990 zł. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) przedmiotowa dostawa podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:
Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2.

WYSOKOŚĆ WADIUM:
Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu nr 13102050950000560200114280 w wysokości 4 900 zł, nie później niż 23.08.2016 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium – lokal ul. Chrobrego 3/3”.
INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU:
Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.um.jedlina) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.jedlinazdroj.eu).

DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
ul. Poznańska nr 2
tel. 748455-215 wew. 20
www.jedlinazdroj.eu/link gospodarka 
www.bip.um.jedlina.pl/ogłoszenia o przetargach
e-mail: nieruchomosci@jedlinazdroj.eu 
Sporządziła: A. Mazur 
Z up. Burmistrza Miasta
Romuald Wysocki
ZASTĘPCA BURMISTRZA
 
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.