Dzisiaj jest: 27.10.2021, imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Polska Akademia Nauk

Dodano: 5 lat temu Czytane: 241

Sprzedaż:prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1133 (1752 m2) wraz z prawem własności naniesień

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM


Kanclerz
Polskiej Akademii Nauk
informuje, 
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, na stronie internetowej Akademii www.pan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż:
prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1133 (1752 m2) wraz z prawem własności naniesień, położonej w obrębie 0054 Stare Miasto, Gliwice, powiat m. Gliwice, województwo śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00013968/4.

Zgodnie z treścią księgi wieczystej na działce znajdują się dwa budynki biurowe o powierzchniach użytkowych: 1176 m2 i 183,84 m2.
Części przedmiotowej nieruchomości są przedmiotem 14 umów najmu, których wykaz znajduje się w Informatorze Przetargowym, z treścią którego osoba zainteresowana przystąpieniem do przetargu winna się zapoznać.
Dla terenu, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym działka nr 1133 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 70 UM - Tereny usługowo-mieszkaniowe o wysokiej intensywności zabudowy. Przedmiotowy teren objęty jest zasięgiem obszaru rewitalizacji, który nie jest obszarem rewitalizacji wyznaczonym zgodnie z przepisami ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. 2015 r., poz. 1777 ze zm.).

Cena wywoławcza: 4 500 000,00 PLN
Wysokość wadium: 450 000,00 PLN

Sprzedaż nieruchomości na rzecz osoby, która wygra przetarg wymagać będzie uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2016 r., o godz. 14.00 w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Plac Defilad 1 (PKiN), piętro XXV, pok. 2513.

Formularz „Zgłoszenie udziału w przetargu” oraz Informator Przetargowy można uzyskać w Biurze Organizacyjno-Majątkowym PAN, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXII, pok. 2201, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 29 września 2016 r. w godz. 9.00 – 16.00 (w dniu 29 września do godz. 14.00), nr tel. 22-182-64-36.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.