Dzisiaj jest: 19.10.2021, imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Katowicach

Dodano: 5 lat temu Czytane: 422

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków zabudowanej nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Jankowickiej 51

Syndyk masy upadłości Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Katowicach

ogłasza

przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków zabudowanej nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Jankowickiej 51, składającej się z działki nr 1653/54 oraz 1654/53 o powierzchni łącznej 11 061,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi powierzchni księgę wieczystą numer GL1Y/00120929/7.

Cena wywoławcza prawa wynosi 1 600 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych). 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, które wynosi 160 000,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy sprzedającego: 96 2490 0005 0000 4530 3298 5726, do końca ostatniego dnia roboczego przed terminem składania ofert. Oferty bez uiszczonego wadium nie będą rozpatrywane.
Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w biurze syndyka przy ul. Porcelanowej 19, 40-246 Katowice, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „GPRD - PRZETARG NIERUCHOMOŚĆ NIE OTWIERAĆ” w godzinach od 9.30 do 15.00 lub przesłać pocztą najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2016 roku do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty).
Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego Komisarza w dniu 25 sierpnia 2016 roku o godz. 13.30 w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14 sala nr 13 .
Oferta winna spełniać warunki określone w regulaminie przetargu. Oferty niespełniające tych warunków nie będą rozpatrywane. 

Z regulaminem przetargu oraz informacjami o zbywanej nieruchomości można zapoznać się w biurze syndyka przy ul. Porcelanowej 19, 40-246 Katowice od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 15.00. Regulamin przetargu, jak również informacje o zbywanej nieruchomości dostępne są także na stronie internetowej: http://syndyk.katowice.pl/przetargi/ 

Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 516 816 561 lub 601 321 401.
 
REGULAMIN PRZETARGU
WZÓR OFERTY
WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.