Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim

Ogłoszenie

Zarządu Powiatu w Janowie Lubelskim

z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774) Zarząd Powiatu ogłasza, co następuje:

I

Przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Pow. nieruchomości.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

w planie miejscowym i w planie miejscowym sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Cena nieruchomości

Wysokość

stawek procentowych opłat

z tytułu użytkowa -nia wieczyste

-go

Wysokość

opłat

z tytułu użytkowania , najmu lub dzierżawy

Terminy wnoszenia opłat

Zasady aktualizacji opłat

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży , do oddania w użytkowanie wieczyste , użytkowania, najem lub dzierżawę,

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1.i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami.

KW

ZA1J/00002710/7

Działka

Oznaczona nr

ewid.

911

Pow. działki

0,4095 ha.

Powierz chnia

Użytkowa

budynków

334,75 m. kw.

Nieruchomość

zabudowana położona

w Janowie Lubelskim przy ulicy

Sukienniczej 6

U-5 Tereny usług zgodnie z Uchwałą Nr VII/41/15 Rady Miejskiej
w Janowie Lubelskim
z dnia 28 kwietnia
2015 r.

-

290 000,00 zł. netto (słownie: dwieście dziewięć dziesiąt tysięcy złotych 00/100) zwolnienie z podatku VAT.

-

-

-

-

-

Termin do złożenia przedmiotowego wniosku upływa z dniem 26 kwietnia
2016 r.

II

Ogłoszenie wywiesić na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w okresie od dnia 15 marca 2016 r. do dnia 5 kwietnia 2016 r.Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.