Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Burmistrz Helu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
położonej w mieście Helu
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t.Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z póż. zmianami)
Burmistrz Helu
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, niezabudowanej, położonej w Helu, przy ulicy Bałtyckiej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą Nr GD2W/00034302/8, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Hel, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele handlowo-usługowe
  • działka ozn. geod. nr 152/8, o pow. 285 m²,
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, ciężarów i ograniczeń na rzecz osób trzecich. W/w nieruchomość posiada dogodny dojazd urządzoną asfaltową ulicą Bałtycką . Zlokalizowana jest w terenie wyposażonym w sieci uzbrojenia : elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjną
Cena wywoławcza : 167.500 zł ( słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych)
Do ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.
 
 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z póż. zmianami ) winny złożyć wniosek w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Miasta Helu w terminie do dnia 22 kwietnia 2016 roku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokoju nr 209, pod nr telefonu 58 6777-251.
Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej bip.hel.eu.
Hel, dn.18.03.2016 r.
Z up. Burmistrza Helu
mgr.inż. Jarosław Pałkowski
Zastępca Burmistrza Helu


Burmistrz Helu

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.