Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Starostwo Powiatowe w Lublinie

OBWIESZCZENIE STAROSTY LUBELSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. w Dz. U. z 2015 r. poz. 2031),

zawiadamiam

o wydaniu na wniosek Wójta Gminy Głusk decyzji nr 322/16, znak: AB.6740.2096.2015.MS2 z dnia 18.03.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

Rozbudowa drogi gminnej nr 112439L w Kalinówce na odcinku od km 0+666,39 do km 0+987,35 na terenie gminy Głusk. 


Inwestycja będzie realizowana na niżej wymienionych działkach: 


Gmina Głusk

- obręb: 7 – Kalinówka

działki nr ew.: 423, 332/1, 333/1 


oraz na działkach do czasowego zajęcia pod przebudowę innych dróg publicznych: 


Gmina Głusk

- obręb: 7 – Kalinówka

działka nr ew.: 415, 416, 424/3. 


Zakres inwestycji obejmuje:

  • wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,0 m,

  • wykonanie poboczy utwardzonych o szerokości 0,8 m,

  • wykonanie oznakowania pionowego. 


Niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 


Z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację ww. inwestycji drogowej można zapoznać się w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, pok. 107, w godzinach pracy Wydziału /poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30, wtorek 7.30 – 16.00, piątek 7.30 – 15.00/.

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Starostwo Powiatowe w Lublinie

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.