Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Burmistrz Chełmka

I N F O R M A C J A
            Burmistrz Chełmka działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 29 listopada 2007 roku przeznacza w dzierżawę w trybie bezprzetargowym:
  • Nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr:
2020 o pow. 0.1290 ha,
2021 o pow. 0.2476 ha.
  • Fragment nieruchomości oznaczony jako działka nr:
2022 o pow. 0.0528 ha,
2024 o pow. 0.0282 ha,
2025 o pow. 0.0472 ha,
2026 o pow. 0.0525 ha,
2027 o pow. 0.0234 ha,
2032 o pow. 6.4193 ha.
           
Przedmiotowe nieruchomości położone są w obrębie Gorzów, w Gorzowie rejon ul. Sosnowej, Orliska i Krzywej.
Przedmiotowy wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj.: w terminie od dnia 24 maja 2016 roku do dnia 14 czerwca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek,  ul. Krakowska 11, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy – sposób zwyczajowo przyjęty, w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
           
Bliższych informacji w sprawie najmu wraz z dzierżawą gruntu w/w nieruchomości można uzyskać w pok. nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 lub telefonicznie pod numerem telefonu 0-33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.


Burmistrz Chełmka

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.