Dzisiaj jest: 14.7.2024, imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego

Wójt Gminy Lesznowola

dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego w skład którego wchodzić będą 3 silosy o pojemności maksymalnie 100 ton każdy, jedna betoniarka, cztery boksy na kruszywo i piasek na dz. nr ew. 243/5 w m. Łazy.

WÓJT GMINY LESZNOWOLA
05-506 Lesznowola
ul. Gminnej Rady Narodowej 60
Lesznowola, dn. 19 maja 2016r.
RSR.6220.22.2015.2016.WD.10
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LESZNOWOLA
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola zawiadamiao przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego w skład którego wchodzić będą 3 silosy o pojemności maksymalnie 100 ton każdy, jedna betoniarka, cztery boksy na kruszywo i piasek na dz. nr ew. 243/5 w m. Łazy.
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek BUDOMAT ŁAZY s.c. Jan Prus, Grzegorz Prus, Wojciech Prus.
W dniu 19 maja 2016r. Wójt Gminy Lesznowola zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie z/s w Chylicach z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej warunków realizacji przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.
Każdy ma prawo zgłaszania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni, tj. od 20 maja do 10 czerwca 2016r. w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (I piętro, pok. 103),
w godzinach: poniedziałek 9.30 – 17.30, wtorek – piątek 8.00 – 16.00.
 
Iwona Pajewska - Iszczyńska
Zastępca Wójta


Wójt Gminy Lesznowola

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.