Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Starosta Ostrowiecki

GN.I.6821.1.66-68.2016

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Ostrowiecki, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), informuje o zamiarze wszczęcia postępowań administracyjnych w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Sarnówku Dużym, gm. Bodzechów, składających się z działek ewidencyjnych nr 548/6 o pow. 0,2997 ha, nr 557 o pow. 1,6300 ha i nr 300 o pow. 6,3000 ha, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, na założenie i przeprowadzenie sieci energetycznej średniego (15kV) i niskiego napięcia (0,4 kV) w związku z inwestycją celu publicznego w postaci budowy sieci dystrybucyjnej średniego i niskiego napięcia w miejscowości Sarnówek Duży, gm. Bodzechów.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od daty ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostaną postępowania administracyjne w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z opisanych wyżej nieruchomości.

Zgłoszenia należy składać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37 (III piętro, pokój nr 303), tel. nr (41) 247 52 78.     

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. przy ul. Iłżeckiej 37, w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Św. przy ul. Głogowskiego 3/5, zostanie zamieszczone w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w  Ostrowcu Św. www.powiat.ostrowiecki.eu, na okres dwóch miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia.

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 27 maja 2016 r.Starosta Ostrowiecki

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.