Dzisiaj jest: 3.3.2024, imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana

Eska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

ESKA Sp. z o.o. w Strzygach

zawiadamia o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż


przedsiębiorstwa "ESKA" S. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Strzygach jako całości w rozumieniu przepisu art. 55¹ kodeksu cywilnego, obejmującego następujące składniki:

1) prawo własności nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą kw nr TO1B/00030875/6, stanowiącej działkę gruntu nr 87/6 o pow. 0,4247 ha, położonej w obrębie 0010 Strzygi, w miejscowości Strzygi (w gminie Osiek, w powiecie brodnickim, w województwie kujawsko-pomorskim) i

2) prawo własności ruchomości służących do obsługi działalności gospodarczej, na które składają  się wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu: wyposażenie pomieszczeń biurowych i magazynowych w postaci mebli i sprzętu komputerowego oraz urządzenia nalewcze do paliw i pylon cenowy

za cenę wywoławczą 370.674,00 (słownie trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote); sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

- złożenie pisemnej oferty w terminie do dn. 17.06.2016 r. w Sądzie Rejonowym w Toruniu V Wydziale Gospodarczym przy ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń; w przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data wpływu przesyłki do Sądu,

- wpłacenia do dn. 17.06.2016 r. na rachunek bankowy syndyka masy upadłości nr nr 30 1240 1981 1111 0010 6517 7379 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej:


Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dn. 20.06.2016 r. w Sądzie Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy ul. Mickiewicza 10/16, sala nr 101 o godz. 9.00.


Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się w Biurze Syndyka przy ul. Warszawskiej 6 lok. 5 w Toruniu od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 (tel. 56 664 0940, 56 621 9024, tel. kom 516 083 657, biuro@kancelaria-murawski-zieciak.pl).

Pełen tekst Regulaminu przetargu znajduje się w Biurze Syndyka oraz na stronie internetowej Biura syndyka www.kancelaria-murawski-zieciak.pl.Eska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.