Dzisiaj jest: 26.5.2024, imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Zarządzenie Wójta Gminy Chojnów

Zarządzenie Nr 0050.4.2016
 Wójta Gminy Chojnów
z dnia 28 stycznia 2016 r.
 
zmieniające zapis w zarządzeniu Wójta Gminy Chojnów Nr 0050.98.2015 z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości stanowiących zasób Gminy Chojnów, przeznaczonych do sprzedaży. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013, poz. 594 ze zm.), art. 25 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r., poz. 782 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.

W zarządzeniu Nr 0050.98.2015 Wójta Gminy Chojnów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości stanowiących zasób Gminy Chojnów, przeznaczonych do sprzedaży, w załącznikach numer 1 i numer 2, pkt 9 otrzymują nowe brzmienie:

,,9. Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa 10 marca 2016 r.’’.
 
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Zarządzenie Wójta
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.