Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Urząd Miasta i Gminy Sztum

Informacja
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum podaje do publicznej wiadomości wyciągi z ogłoszeń o sprzedaży nw. nieruchomości:
1) w drodze przetargu nieograniczonego - działki nr 18/30 o pow. 2586 m2 położonej w Sztumie przy ul. Żeromskiego, opisanej w księdze wieczystej GD2I /00002278/5, z przeznaczeniem pod zabudowę o funkcji przemysłowej i usługowej.
Cena wywoławcza za nieruchomość 103 440,00 zł
Termin i miejsce przetargu: dnia 04.08.2016 r. o godz. 14.00 w budynku urzędu, sala nr 33.
Wadium w wysokości 10350,00 zł netto należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miasta i Gminy w Banku Spółdzielczym nr 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040 w terminie do dnia 01.08.2016 r.
2) w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości oznaczonych nr 595 i nr 597/2 – działki nr 596 o pow. 61 m2 położonej w Sztumie przy ul. Kasztelańskiej, opisanej w księdze wieczystej GD2I/00010779/6.
Cena wywoławcza za nieruchomość 4 880,00 zł
Termin i miejsce przetargu: dnia 04.08.2016 r. o godz. 12.00 w budynku urzędu, sala nr 33.
Wadium w wysokości 500,00 zł netto należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miasta i Gminy w Banku Spółdzielczym nr 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040 w terminie do dnia 01.08.2016 r.
Ponadto podaje do publicznej wiadomości informacje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu na stronie internetowej urzędu wykazów dotyczących zbycia nw. nieruchomości:
  1. Lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Nowowiejskiego nr 20 w Sztumie z udziałem 0,078 do gruntu oddawanym w użytkowanie wieczyste do działki nr 257/1, opisanej w KW GD2I/00003545- sprzedaż na rzecz najemcy.
  2. Lokalu mieszkalnego 7 w budynku przy ul. Nowowiejskiego nr 18A w Sztumie z udziałem 0,083 do działki nr 279/113, opisanej w KW GD2I/00001764/2 - sprzedaż na rzecz najemcy.
  3. Lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku przy ul. Reja nr 19 w Sztumie z udziałem 0,051 do gruntu oddawanym w użytkowanie wieczyste do działki nr 427, opisanej w KW GD2I/00014430 - sprzedaż na rzecz najemcy.
  4. Lokalu mieszkalnego 6 w budynku przy ul. Jagiełły nr 9 w Sztumie z udziałem 0,0603 do działki nr 569/6, opisanej w KW GD2I/00022655/8 - sprzedaż na rzecz najemcy.
  5. Lokalu mieszkalnego 7 w budynku przy ul. Sienkiewicza nr 4 w Sztumie z udziałem 0,111 oddawanym w użytkowanie wieczyste do działki nr 351, opisanej w KW GD2I/00012817/9 - sprzedaż na rzecz najemcy.
  6. Nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym o pow. 78,20 m2 położonym na działce nr 653/2 o pow. 86 m2 w Sztumie przy ul. Związku Jaszczurczego nr 8, opisanej w KW GD2I/ 00006927/8 – sprzedaż na rzecz najemcy.
  7. Działki nr 324 o pow. 1818 m2 i działki nr 325 o pow. 1575 m2 położonych w Sztumskim Polu gmina Sztum, opisanych w KW GD2I/ 00014561/3. Sprzedaż w drodze przetargów nieograniczonych z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i usługową. Cena wywoławcza za działkę nr 324 wynosi 54 540,00zł, a za działkę nr 325 cena wywoławcza wynosi 47 250,00 zł.
  8. Działki nr 188/22 o pow. 3354 m2 położonej w Białej Górze gmina Sztum, opisanej w KW GD2I/00012003/0. Działka położona w bliskim sąsiedztwie zabudowy związanej z prowadzeniem działalności rolniczej – hodowlą bydła. Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego. Działka mieści się w terenie o funkcji mieszkaniowo – usługowej. Cena wywoławcza 83 850,00 zł.
Ogłoszenia i wykazy umieszczono na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie www.sztum.pl w zakładce „Ogłoszenia i wykazy” z możliwością pobrania.
Szczegółowych informacji można uzyskać osobiście, pok. 41-43, 52 lub pod nr tel. 55 640 63 62 (72) (79).


Urząd Miasta i Gminy Sztum

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.