Dzisiaj jest: 15.6.2024, imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika informuję o możliwych formach dofinansowania przyłączeń nieruchomości do sieci kanalizacji.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz,

  1. W dniu 14 czerwca 2016 r. Rada Miejska w Olkuszu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości.
    Uchwała przewiduje możliwość uzyskania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Olkusz. Jej wysokość może wynieść do 50% poniesionych oraz udokumentowanych kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej jednak niż 1000 zł. Wnioski przyjmowane będą do 31 sierpnia 2016 r.
  2. Przypominam także, że do 30 sierpnia br. można składać wnioski o przyznanie dotacji celowej w wysokości do 2500 zł na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowych przepompowni ścieków, w ramach budowy przyłączy ciśnieniowych budynków mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Olkusz do kanalizacji sanitarnej.

Powyższe formy dofinansowania można łączyć, w wyniku czego możliwym będzie uzyskanie wsparcia finansowego w realizacji przyłączeń do kanalizacji nawet w wysokości 3500 zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej „…bezzwłocznie od dnia przekazania jej do eksploatacji, przy sieci nowo wybudowanej, o ile nieruchomość nie została wcześniej wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.”

Ponadto, realizacja projektu o nazwie „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach czterech gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I” nakłada na gminy partycypujące w programie obowiązek wywiązania się z tzw. efektu ekologicznego, polegającego na przyłączeniu określonej liczby nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Zachęcam zatem Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz do dokonywania przyłączeń do sieci kanalizacyjnej oraz korzystania z dostępnych w tym momencie form wsparcia tego przedsięwzięcia. Wszystkich Mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem proszę o kontakt bezpośrednio z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu – pokój 232, tel. 32 626 02 32.

Najważniejsze terminy:

  • do 31 sierpnia – składanie wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości (do 50% lub do 1000 zł);
  • do 30 sierpnia – składanie wniosków o przyznanie dotacji celowej w wysokości do 2500 zł na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowych przepompowni ścieków;
  • do 30 września – ostateczny termin wykonania inwestycji objętych dotacjami

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz
Bożena Krok
Z-ca BurmistrzaBurmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.