Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Jedlinie-Zdroju

Jedlina-Zdrój 2016-01-28
GPM.6840.14.2015

WYCIĄG
Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
 
BURMISTRZ MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ
 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 47,54 m2, położonego w budynku przy Moniuszki nr 21 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 1615/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 54/5 o powierzchni 0,0993 ha, ustanowionego do dnia 26 września 2101 r., dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00034601/9.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Lokal mieszkalny składa się z trzech pokoi, kuchni i przedpokoju wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi tj. komórką na podwórzu o powierzchni 6,40 m2 i pomieszczeniem gospodarczym na strychu o powierzchni 6,63 m2 i jest położony na poddaszu budynku. Wc wspólne na parterze. Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200 z póżn. zm).

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 54/5 oznaczona jest symbolem 3MW z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Plan zagospodarowania przestrzennego dostępny pod adresem: bip.um.jedlina.pl.
2) w ewidencji gruntów działka nr 54/5 oznaczona jest użytkiem B – tereny mieszkaniowe.
 
CENA WYWOŁAWCZA: 55 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym: cena lokalu: 47 300 (86% ceny wywoławczej), cena udziału w gruncie: 7 700 zł (14% ceny wywoławczej).
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) przedmiotowa dostawa podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług.
 
TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:
Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2016 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ul. Poznańskiej nr 2.
 
WYSOKOŚĆ WADIUM:
Wadium należy wpłacić w pieniądzu na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu nr 13102050950000560200114280 w wysokości 5 500 zł, nie później niż 26.02.2016 r., z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium – lokal ul. Moniuszki 21/6”.
INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU:
Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.um.jedlina) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.
 
DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
ul. Poznańska nr 2
tel. 748455-215 wew. 19

Sporządziła: D. Pająk
 

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Jedlinie-Zdroju
 

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.