Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Starostwo Powiatowe w Tczewie

Tczew, dnia 22 lipca 2016 r.


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości:

wykaz części nieruchomości, stanowiącej przedmiot własności Powiatu Tczewskiego,

przeznaczonej do oddania w najem.

Przedmiot najmu:

Część nieruchomości o łącznej powierzchni 35 m2, składająca się z holu, 2 toalet oraz pomieszczenia gospodarczego, znajdująca się na parterze budynku położonego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2, który posadowiony jest na działce nr 52/58 (obręb 10) o powierzchni 4 789 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr GD1T/00039403/2.

Wysokość opłaty miesięcznej:

682,50 zł netto oraz podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów podatkowych. Wysokość opłaty miesięcznej nie obejmuje kosztów energii elektrycznej, zimnej wody, wywozu nieczystości i ogrzewania. Lokal nie jest wyposażony w odrębną instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. Media te podłączone są do instalacji sąsiedniej nieruchomości.

Zasady aktualizacji opłaty miesięcznej:

Opłata miesięczna będzie waloryzowana w przypadku wzrostu cen w lutym każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS. Pierwsza waloryzacja nastąpi w 2017 r.

Termin wnoszenia opłat miesięcznych:

Płatność z góry, termin określony na podstawie faktur wystawianych przez Wynajmującego.

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 52/58 znajduje się w jednostce urbanistycznej UMN6 – „Kolejarz”, w której wyróżniono teren przestrzeni publicznej wskazany do działań inwestycyjnych do 2015 r., oznaczony symbolem UMN6-I „Zespół przemysłowo-usługowy Nowofabryczna”. W zespole tym wyodrębniono obszar oznaczony symbolem 03UO – obiekty usługowe.

Pomieszczenia oddaje się w najem w celu prowadzenia działalności usługowej na okres 10 lat od dnia 1 września 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2026 roku.

Termin zagospodarowania przedmiotowej części nieruchomości:

Nieokreślony.

Sposób zagospodarowania przedmiotowej części nieruchomości:

W gestii Najemcy leży sposób zagospodarowania przedmiotowej części nieruchomości, który winien być zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 22 lipca 2016 r. do dnia 12 sierpnia 2016 r. na tablicy ogłoszeń na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Piaskowej 2. Ponadto wykaz zamieszcza na stronach internetowych: www.powiat.tczew.pl, www.bip.powiat.tczew.pl oraz monitorurzedowy.pl - internetowej gazecie codziennej na prawach prasy drukowanej.

Uchwałą nr XIX/137/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Rada Powiatu Tczewskiego wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na powyższy okres umowy najmu przedmiotowej części nieruchomości, pomiędzy Powiatem Tczewskim a osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą.Starostwo Powiatowe w Tczewie

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.