Dzisiaj jest: 30.5.2024, imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Urząd Gminy Brojce

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI nr 04/2016


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.) Wójt Gminy Brojce podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Brojce, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

Osoby fizyczne i prawne, którym zgodnie z art. 34 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą skorzystać z tego prawa pod warunkiem złożenia wniosku o wykup nieruchomości za określoną wyżej cenę w terminie 21 dni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości, tj. od dnia 26.07.2016 roku. Termin, miejsce i forma przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w oddzielnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brojcach w pokoju nr 13, tel. 913861194 wew. 29.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni. 

Wójt Gminy Brojce

Stanisław GnosowkiUrząd Gminy Brojce

Zamów usługę dostarczania aktualnych przetargów i informacji o udzielonych zamówieniach

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.